Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Przełom w SN - korzystny wyrok dla frankowiczów

21 listopada 2019

Sąd Najwyższy wydał istotny oraz korzystny wyrok dla frankowiczów. Prawnej analizie została poddana klauzula indeksacyjna pod kątem jej abuzywności oraz skutki prawne zawarcia aneksu do umowy.

Stan faktyczny sprawy

Konsumenci zawarli z Bankiem umowę kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF. Kredyt uruchomiono w złotówkach, które następnie przeliczono na franki szwajcarskie na podstawie kursu z dnia uruchomienia kredytu. Następnie doszło do podpisania aneksu, w którym dokonano zmiany rodzaju kredytu z indeksowanego do CHF na kredyt walutowy w CHF. Ustalono jednocześnie, że dalsza spłata kredytu będzie dokonywana w CHF. Frankowicze skierowali sprawę do sądu twierdząc, że zawarta przez nich umowa kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego (dalej: „CHF”) zawierała klauzule niedozwolone, a aneks do umowy kredytu był nieważny. Ich stanowisko odrzucił w wyrokach zarówno sąd okręgowy, jak i apelacyjny. Sprawę skierowano do Sądu Najwyższego, gdzie ostatecznie zapadł wyrok korzystny dla kredytobiorców.

Dlaczego wyrok ważny dla Frankowiczów?

Wyrok SN z dnia 9 maja 2019 r., sygn. akt I CSK 242/18 stanął na stanowisku, że klauzula indeksacyjna jest abuzywna, czyli jest niedozwolonym postanowieniem umownym. Utrwala tym samym dotychczasową linię orzeczniczą, korzystną dla frankowiczów wytaczających powództwo przeciwko bankom. Co więcej SN w swoim uzasadnieniu odniósł się również co do skutków prawnych zawarcia aneksu do umowy kredytowej stwierdzając, że aneks nie jest formą odnowienia (nowacji) z art. 506 k.c.

Analiza stanowiska SN 

Małgorzata Urban-Theocharakis w swojej najnowszej glosie poddała analizie omawiany wyrok częściowo krytykując jego postanowienia. Dlaczego? Przekonaj się tutaj: 

Dopuszczalność dokonania nowacji umowy kredytowej zawierającej niedozwolone postanowienia umowne

Zobacz również:

 

Katarzyna Baczyńska
product manager Działu Legal

 

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i korzystaj z pełnych możliwości LEX.

Zaloguj się

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.