Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

"Klucz za dług" - nowy rodzaj kredytu hipotecznego

28 sierpnia 2020

Zgodnie z nowelizacją Rekomendacji S banki mogą proponować klientom nowy produkt tzw. kredyt z opcją „klucz za dług”. Jest to rodzaj kredytu hipotecznego, który w razie problemów finansowych umożliwia kredytobiorcy oddanie nieruchomości w zamian za zwolnienie z zobowiązań kredytowych.

Istota kredytu

Kredyt z opcją „klucz za dług” jest dedykowany kredytom przeznaczanym na cele mieszkaniowe, a więc nie skorzystają z niego inwestorzy kupujący nieruchomości komercyjne.

Warunkiem skorzystania z oferty jest przeniesienie przez kredytobiorcę na bank własności do kredytowanej nieruchomości. W uproszczeniu oznacza to, że kredytobiorca, który ma problemy ze spłatą rat kredytowych, ma prawo do oddania swojej nieruchomości mieszkalnej do banku w zamian za zwolnienie z kredytu i brak konieczności jego dalszej spłaty. W wyniku takiego działania zostaje bez nieruchomości, ale także bez długu.

Warunki udzielenia kredytu

W znowelizowanej Rekomendacji S znalazły się wskazówki jak miałaby wyglądać oferta kredytu z opcją „klucz za dług”. Banki powinny je oferować wyłącznie osobom spełniającym określone wymagania, w szczególności chodzi o osoby, co do których nie prognozuje się problemów ze spłatą zobowiązań. Według wytycznych KNF banki powinny ją kierować wyłącznie do klientów spełniających co najmniej następujące wymagania:

  • mających dochody wyższe od przeciętnego poziomu wynagrodzeń w gospodarce lub danym regionie zamieszkania,
  • odpowiadających warunkom wskaźnika DTI na poziomie 35% (czyli jeśli relacja ich miesięcznych zobowiązań w stosunku do dochodów wynosi maksymalnie 35%),
  • będących w stanie wnieść wkład własny w wysokości minimum 30% wartości nieruchomości.

Klienci spełniający takie wymagania są w niższej grupie ryzyka i najprawdopodobniej nie będą musiały skorzystać z opcji oddawania nieruchomości.

Więcej informacji na temat nowego produktu znaleźć można w komentarzu praktycznym dr Agnieszki Serzysko Kredyt w formule „klucz za dług” przewidziany w Rekomendacji S nowym wyzwaniem dla banków

Monika Kozłowska

product manager LEX Banki i Windykacje

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.