Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Kolejne regulacje Ustawy 2.0. wchodzą w życie już 1 października

30 sierpnia 2019

W związku z Ustawą 2.0. 1 października 2019 r. uczelnie wyższe mają za zadanie wdrożyć nowe statuty oraz regulaminy pracy pracowników naukowych zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych, badawczych i badawczo-dydaktycznych. Ich postanowienia powinny określać:

  • zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zajęć dydaktycznych oraz innych obowiązków dla poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych,
  • szczegółowe uregulowania i tryb udzielania urlopu wypoczynkowego, a także urlopu naukowego i dla poratowania zdrowia,
  • zasady i jednostki, w których mogą być wykonywane obowiązki nauczyciela akademickiego poza uczelnią,
  • standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania niektórych zawodów, część regulacji dotyczących finansowania szkolnictwa wyższego i nauki,
  • regulacje dotyczące stypendiów i innych świadczeń przysługujących studentom, a także dotyczące kształcenia doktorantów.

Kolejne regulacje Ustawy 2.0. wchodzą w życie już 1 października

Najważniejsze zmiany w praktyce

1.10.2019 r. okaże się, w jaki sposób uczelnie wdrożyły w życie szereg innowacyjnych rozwiązań, jakie nałożyła na nie reforma Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnie przez ponad rok przygotowywały nowe statuty na bazie regulacji Ustawy 2.0, które określają m.in. strukturę uczelni i zasady łączenia wydziałów. 30 września 2019 r. kończą się kadencje obecnych rad uczelni, prorektorów oraz kierowników jednostek. Obecni rektorzy szkół wyższych będą zarządzać poszczególnymi instytucjami do 31 sierpnia 2020 r.

Według MNiSW nowe statuty powinny wprowadzać większą niż dotychczas niezależność uczelni, związaną z dużą swobodą ich uregulowań.

W produkcie LEX Akademia już dziś można uzyskać oryginalne wzory umów pracowników uczelni wyższych. Oprócz tego znajdziemy tam oświadczenia niezbędne do rozpoczęcia procesu ewaluacji pracownika naukowego i pozwalające na prawidłową realizację zajęć po reformie MNiSW. Ich autorem jest adw. Patryk Dykas - dyrektor biura prawnego Uniwersytetu SWPS.

 

Hanna Kolenkiewicz
Product Manager LEX Akademia

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.