Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Kolizja terminów rozpraw jako podstawa odroczenia rozprawy

15 października 2019

Rozprawa w postępowaniu sądowo-administracyjnym może ulec odroczeniu, jeżeli nieobecność strony jest wywołana kolizją terminu rozprawy z terminem innej rozprawy. Sądy administracyjne różnie traktują kolizję terminów, jako powód odroczenia rozprawy.

Kolizja terminów rozpraw jako podstawa odroczenia rozprawy

W linii orzeczniczej "Kolizja terminów rozpraw jako przesłanka odroczenia rozprawy" Aleksandra Partyk i Tomasz Partyk przeanalizowali orzecznictwo sądów administracyjnych pod tym kątem. Udało im się znaleźć rozbieżności w tym zakresie.

Jak mogą orzec sądy?

Sądy administracyjne różnie podchodzą do tematu odroczenia rozprawy z uwagi na kolizję terminów rozpraw. Doszukać się można aż trzech stanowisk w tej kwestii:

  • okolicznością uzasadniającą odroczenie rozprawy przed sądem administracyjnym w zasadzie nie jest kolizja terminu z rozprawą w innej sprawie; strona może bowiem ustanowić pełnomocnika, pełnomocnik zaś - substytuta
  • kolizja terminu rozprawy przed sądem administracyjnym z terminem rozprawy w innej sprawie uzasadnia odroczenie rozprawy, jednakże tylko wtedy, gdy zostanie udowodnione, że jest to przeszkoda, której nie można przezwyciężyć
  • kolizja terminu rozprawy przed sądem administracyjnym z terminem rozprawy wyznaczonej w innej sprawie stanowi przeszkodę uzasadniającą odroczenie rozprawy

Kolejność powyższych stanowisk nie jest przypadkowa. Szansa, że natkniemy się na stanowisko wskazane jako pierwsze, jest największa. Raczej najrzadziej spotkamy się zaś z poglądem, że kolizja terminu - bez dodatkowych warunków - uzasadnia rozprawę.

Jakie są inne okoliczności uzasadniające odroczenie rozprawy?

Kolizja terminów, to tylko jedna z okoliczności, które mogą stanowić podstawę do odroczenia rozprawy. Innymi powodami mogą być:

  • nieprawidłowe zawiadomienie którejkolwiek ze stron;
  • nieobecność strony lub jej pełnomocnika wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem, np. śmierć osoby bliskiej;
  • nieobecność strony jest spowodowana znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć, np. chorobą strony
  • konieczność zawiadomienia o toczącym się postępowaniu sądowym osób, które dotychczas nie brały udziału w sprawie w charakterze stron;
  • inna ważna przyczyna uzasadniająca odroczenie rozprawy, np. choroba lub nieobecność sędziego sprawozdawcy, czy też pojawienie się poważnych wątpliwości uzasadniających przedstawienie zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA.

Więcej na ten temat zobacz w: "Odroczenie rozprawy" Agnieszki Dauter-Kozłowskiej.

 

Wojciech Kowalski
product manager Działu Legal

 

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i korzystaj z pełnych możliwości LEX.

Zaloguj się

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.