Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Komentarz do Kodeksu Cywilnego, tom IV, pod redakcją Magdaleny Habdas i Mariusza Frasa

16 lipca 2018

Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania. 

Komentarz do Kodeksu Cywilnego, tom IV, pod redakcją Magdaleny Habdas i Mariusza Frasa

 

Autorami książki są uznani prawnicy z najlepszych krajowych ośrodków akademickich oraz praktycy legitymujący się bogatym dorobkiem zawodowym. 

Szczególną uwagę autorzy poświęcają problemom spornym w doktrynie i judykaturze, a także wskazują pożądane sposoby ich rozwiązywania na podstawie najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych. Wartością publikacji jest również ukazanie ewolucji regulacji ustawowej oraz towarzyszących jej zmian poglądów doktryny i kierunków orzecznictwa. 

Kolejną zaletą książki jest przejrzysty układ graficzny, pozwalający na szybkie odnalezienie wybranych fragmentów. Pozycja wyróżnia się ponadto szczegółową strukturą wewnętrzną z jednolitym i czytelnym podziałem zagadnień. 

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się


"Istotnym walorem Komentarza jest szeroka, wyczerpująca prezentacja poglądów doktrynalnych i stanowisk judykatury przez autorów będących wybitnymi naukowcami lub praktykami. Ich własne poglądy są wyrażone w sposób wyważony i przekonujący. Komentarz cechuje wysoki poziom precyzji języka i logiki wywodu. Ponadto, wartością dodaną do nauki jest zręczna analiza najnowszego orzecznictwa sądowego i jego krytyczna ocena. Stanowi to o atrakcyjności książki  
dla sędziów, innych praktyków w zawodach prawniczych, aplikantów i studentów". 

Prof. dr hab. Ewa Bagińska

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.