Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Komentarz do Kodeksu Spółek Handlowych Mateusza Rodzynkiewicza - kolejne wydanie już w programie LEX

02 sierpnia 2018

Komentarz stanowi omówienie przepisów Kodeksu spółek handlowych w szerszym kontekście innych ustaw mających znaczenie dla wykładni i stosowania prawa spółek handlowych, w tym m.in.: ustaw regulujących rynek kapitałowo-finansowy, Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych. 

 

Komentarz do Kodeksu Spółek Handlowych Mateusza Rodzynkiewicza - kolejne wydanie 

W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany: 

  • wynikające z ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, a także 
  • wprowadzone w związku z uchwaleniem ustawy - Prawo przedsiębiorców, dotyczące m.in. rejestrowania zmiany umowy spółki lub statutu spółki. 

Autor przedstawia w niej problemy praktyczne, a także propozycje ich rozwiązań. 

Szczegółowo omawia rozwiązania prawne i instytucje prawa spółek, które powodują najwięcej rozbieżności i trudności przy praktycznym stosowaniu przepisów kodeksu. 

Adresaci: 
Książka jest skierowana do właścicieli spółek handlowych, dyrektorów finansowych, menedżerów zarządzających transakcjami rynku kapitałowego, menedżerów ds. nadzoru właścicielskiego, a także adwokatów, radców prawnych, sędziów i notariuszy. 

 

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Mateusz Rodzynkiewicz – doktor nauk prawnych; radca prawny; współzałożyciel funkcjonującej od połowy lat 90. XX w. kancelarii prawniczej „Oleś & Rodzynkiewicz”, specjalizującej się w obsłudze prawnej transakcji rynku kapitałowego oraz tworzeniu struktur gospodarczych, w tym międzynarodowych. W 2009 r. został wyróżniony w gronie wiodących polskich prawników obsługujących transakcje rynku kapitałowego jako prawnik rekomendowany przez „Chambers Europe Guide – Europe’s Leading Lawyers for Business”. W latach 2008-2011 był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., pełnił także funkcję niezależnego członka rad nadzorczych spółek giełdowych oraz członka rady nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych. W latach 2011-2012 był członkiem zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. reformy prawa spółek. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa spółek.  

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.