Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Prawo paszowe: unikalne na rynku komentarze już w LEX-ie

17 listopada 2021

Pasze jako rodzaj żywności są regulowane w dużym stopniu przez prawo UE. W LEX Prawo Europejskie udostępniliśmy właśnie unikalne komentarze praktyczne na ich temat. Pierwszy z nich dotyczy składników i substancji dozwolonych oraz zakazanych w paszach, drugi - obowiązkowych informacji w oznakowaniu karm dla zwierząt domowych.

Kategorie składników i substancji dozwolonych oraz zakazanych w paszach

Zawarty w programie komentarz pt.: "Kategorie składników i substancji dozwolonych oraz zakazanych w paszach" omawia zawarte w rozporządzeniu nr 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz oraz rozporządzeniu 1831/2003 w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt następujące praktyczne zagadnienia:

 • podstawowe wymogi stosowania składników i substancji dozwolonych w paszach,
 • materiały paszowe,
 • dodatki paszowe,
 • różnice miedzy materiałem paszowym a dodatkiem paszowym oraz
 • składniki i substancje zakazane w paszach.

Obowiązkowe informacje w oznakowaniu karm dla zwierząt domowych

Jak pisze autor obu komentarzy - Patryk Kalinowski z Centrum Prawa Żywnościowego, podstawowe zasady etykietowania karm dla zwierząt domowych zostały określone we wspomnianym wyżej rozporządzeniu nr 767/2009. W swoim komentarzu dotyczącym tej tematyki autor odniósł się do następujących kwestii:

 • pojęcia "karmy dla zwierząt domowych"
 • etykietowania karm dla zwierząt,
 • nazwy produktu,
 • oznaczeń podmiotu odpowiedzialnego i producenta,
 • wykazu materiałów paszowych,
 • wykazu składników analitycznych,
 • wykazu dodatków paszowych,
 • instrukcji stosowania,
 • minimalnego okresu przechowywania,
 • ilości netto oraz
 • numeru referencyjnego partii.

Komentarze praktyczne z prawa żywnościowego w LEX Prawo Europejskie

Wymienione wyżej publikacje to kolejne komentarze praktyczne związane z problematyką prawa żywnościowego w LEX Prawo Europejskie. W sumie w programie znaleźć można prawie 40 tego rodzaju opracowań o tej tematyce. Większość z nich dotyczy kwestii związanych ze znakowaniem i etykietowaniem żywności. Z kontaktów z naszymi Klientami z branży żywnościowej wynika bowiem, że ta właśnie tematyka jest przez nich wskazywana jako najbardziej interesująca.

Chcesz zapoznać się bliżej z udostępnionymi właśnie publikacjami? Kliknij w te linki:

Prawo paszowe: unikalne na rynku komentarze już w LEX-ie
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.