Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Kompetencje organów Wód Polskich - NOWE publikacje (rozwieją Twoje wątpliwości)

06 czerwca 2019

Choć od wejścia w życie nowego Prawa wodnego minęło już prawie półtora roku, nadal rodzą się wątpliwości związane z kompetencjami organów Wód Polskich.

Wody Polskie - kompetencje organów

 Nasi użytkownicy mogą wyjaśnić swoje wątpliwości dzięki nowym publikacjom poświęconym kompetencjom organów Wód Polskich:

  1. Gospodarowanie wodami - kompetencje ministra i Prezesa Wód Polskich,
  2. Wody Polskie: kompetencje Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej,
  3. Wody Polskie:kompetencje Zarządów Zlewni i nadzorów wodnych,

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

W komentarzach omówiono zarówno zasady funkcjonowania organów utworzonych na mocy nowej ustawy Prawo wodne, czy nadzoru nad nimi, jak również wskazano obszerny katalog decyzji wydawanych przez te organy.

Aleksandra Kwaśniewska

product manager Ochrona Środowiska

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.