Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - ZUS zmienia interpretację przepisów

20 listopada 2020

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikom oraz innym osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym w związku ze skutkami wywołanymi przez epidemię koronawirusa, w okresach wyznaczonych przez kolejne rozporządzenia wydawane na podstawie art. 4 ust. 3 specustawy covidowej. Wraz ze wzrostem zachorowań i w efekcie decyzją zamknięcia kolejnych placówek edukacyjno-wychowawczych, od 9 listopada przywrócona została możliwość ubiegania się o świadczenie. Nie dotyczy to jednakże wszystkich przypadków.

Komu już nie przysługuje świadczenie?

Jak wskazuje Pani Małgorzata Skibińska w procedurze: Zasady wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (od 9.11.2020 r.) zmianie uległa interpretacja ZUS-u, zgodnie z którą zasiłku nie otrzymają rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu. Czyli w przypadku, gdy placówka, do której uczęszcza dziecko pozostaje otwarta, ale rodzice w obawie o zdrowie dziecka podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu, wówczas dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie będzie przysługiwał.

Ponadto dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje rodzicom:

  • zatrudnionym w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz
  • realizującym zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wyłączenie prawa do zasiłku opiekuńczego wskazanym powyżej rodzicom wynika z faktu, iż szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom tych osób uczęszczającym do klas I–III.

Zasady uzyskania świadczenia

Aktualnie ubezpieczony może korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w okresie od 9 do 29 listopada 2020 r. Jednakże, jak to już miało wielokrotnie miejsce, okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego może zostać przedłużony, ze względu na okoliczności związane z epidemią.

Jak wskazuje ZUS, zasady występowania o dodatkowy zasiłek nie uległy zmianie w stosunku do wcześniejszych okresów. Szerzej na temat warunków jakie upoważniają do uzyskania świadczenia znaleźć można we wskazanej procedurze: Zasady wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (od 9.11.2020 r.).

Więcej na temat samych procedur można zobaczyć w krótkim filmie film opisującym tę kategorię dokumentów.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - ZUS zmienia interpretację przepisów
Rafał Bułach

product manager Działu Legal

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.