Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Bezpłatny webinar: Podsumowanie roku szkolnego 2021/22 - zadania dyrektora

18 maja 2022

Koniec roku szkolnego to wiele cyklicznych obowiązków po stronie dyrektorów związanych z  klasyfikacją i promocją uczniów, wypełnianiem arkuszy ocen i świadectw szkolnych oraz przygotowaniem informacji dotyczącej podsumowania nadzoru pedagogicznego. Poznaj wszystkie zadania dyrektora podczas bezpłatnego szkolenia już 1.06.2022 r.

Dobiega końca kolejny rok szkolny, w którym szkoły funkcjonowały w cieniu pandemii - a od marca również w obliczu wojny w Ukrainie. Dużym wyzwaniem dla dyrektorów w tym czasie było dostosowywanie organizacji pracy szkół do zmieniających się przepisów prawa. Jednocześnie na bieżąco trzeba było realizować wszystkie zadania, w tym nadzór pedagogiczny, który w tym roku szkolnym prowadzony jest w dwóch formach: kontroli i wspomagania.

Poznaj zadania dyrektora związane z zakończeniem roku szkolnego 2021/22 i dowiedz się:

 • Jak nadzorować klasyfikację roczną i końcową, aby uniknąć błędów i odwołań?
 • Czy i jak przeprowadzić klasyfikację uczniów z Ukrainy?
 • Jak nadzorować wypełnianie dokumentacji związanej z klasyfikacją i promocją?
 • Jak przygotować zaświadczenie dla uczniów z Ukrainy, którzy nie będą podlegać klasyfikacji?
 • Jak przygotować informację dotyczącą podsumowania nadzoru pedagogicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach prowadzonych kontroli i organizacji nauki dla uczniów z Ukrainy.

Już 1.06.2022 r. o godz. 13:00 odbędzie się BEZPŁATNE szkolenie online pt.: "Podsumowanie roku szkolnego 2021/22 - zadania dyrektora", które poprowadzi Pani Izabela Suckiel - specjalistka prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, oceniania, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji.

Program szkolenia

 1. Nadzór nad klasyfikacją roczną i końcową:
 • Stosowanie przepisów dotyczących oceny przewidywanej oraz warunków i trybu ubiegania się o oceny wyższe.
 • W jakich sytuacjach i na jakich zasadach organizować egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy.
 • W jakich sytuacjach uwzględniać zastrzeżenia do trybu wystawiania ocen rocznych i jak organizować sprawdzian wiadomości i umiejętności.
 • Jak dokonać klasyfikacji w sytuacjach nietypowych - nauczanie domowe, indywidualny tryb nauki, nauczanie indywidualne.
 • Klasyfikacja uczniów z Ukrainy – klasyfikacja uczniów w oddziałach przygotowawczych i uczęszczających do oddziałów z uczniami polskimi.
 1. Dokumentacja związana z klasyfikacją i promocją:
 • Obowiązujące wzory arkuszy ocen i świadectw.
 • Zasady wypełniania świadectw np. wpisywanie zajęć dodatkowych, ocen z religii, wychowania do życia w rodzinie, symboli języków obcych.
 • Informacje o egzaminie klasyfikacyjnym lub poprawkowym w arkuszu ocen.
 • Zaświadczenie dla uczniów z Ukrainy, którzy nie będą klasyfikowani.
 1. Przygotowanie informacji dotyczącej podsumowania nadzoru pedagogicznego:
 • Obowiązujące terminy przedstawiania wyników i wniosków.
 • Struktura informacji dotyczącej podsumowania nadzoru pedagogicznego – na co zwrócić szczególną uwagę?

Na szkolenie zapraszamy:

 • dyrektorów i wicedyrektorów szkół publicznych i niepublicznych.

Zapisz się na szkolenie >> TUTAJ

Bezpłatny webinar: Podsumowanie roku szkolnego 2021/22 - zadania dyrektora
Lidia Marciniak

product manager Oświata

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.