Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

baKontrola zarządcza, zarządzanie ryzykiem i mechanizmy kontroli w zamówieniach publicznych jst

09 października 2019

Kontrola zarządcza jest zagadnieniem niezwykle złożonym i trudnym w praktycznym stosowaniu. Zawiłości te ulegają zwiększeniu w zakresie zamówień publicznych, których udzielanie jest skomplikowane z uwagi na interdyscyplinarność regulacji, jak też ich stosunkowo częste zmiany.

Kontrola zarządcza, zarządzanie ryzykiem i mechanizmy kontroli w zamówieniach publicznych jst

Korzyści kontroli

W sytuacji udzielania zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego kontrola zarządcza jest zagadnieniem bardzo nieprzystępnym praktycznie. Prawidłowe skonstruowanie systemu kontroli pozwala jednak na zapobieżenie występowaniu ryzyk, a co za tym idzie – ich negatywnym konsekwencjom. Składa się ona z kilku elementów, a do najbardziej istotnych należą tzw. zarządzanie ryzykiem oraz mechanizmy kontroli.

Prawo źródłem wiedzy

Podstawowymi źródłami wiedzy o kontroli zarządczej są ustawy: o finansach publicznych i prawo zamówień publicznych, a także bardziej szczegółowe komunikaty Ministra Finansów.

Komunikat nr 6 z 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz.Urz. MF poz. 56) odnosi się przede wszystkim do problematyki kontroli zarządczej na I poziomie (jednostki sektora finansów publicznych) i omawia głównie kwestię zarządzania ryzykiem.

Natomiast komunikat nr 23 z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF Nr 15, poz. 84) skupia się na pojęciu mechanizmów kontroli, które stanowią odpowiedź na zidentyfikowane ryzyka.

Komentarze pomocą dla jst

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym komentarzami praktycznymi:

  1. Kontrola zarządcza w aspekcie zamówień publicznych
  2. Zarządzanie ryzykiem i mechanizmy kontroli jako elementy kontroli zarządczej w zakresie zamówień publicznych w JST

Komentarze w szczegółowy sposób rozpatrują zagadnienia kontroli zarządczej z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego. W praktyczny i prosty sposób przedstawiają najbardziej istotne dla jst kwestie. Dzięki publikacji dowiedzą się Państwo między innymi:

  • czym jest kontrola zarządcza, z jakich elementów się składa oraz jakie są jej cele,
  • co jest podstawą do zarządzania ryzykiem i jakie ma ono etapy,
  • co to są czynniki ryzyka i w jaki sposób je klasyfikować,
  • jakie kroki podjąć po zidentyfikowaniu ryzyka,
  • w jaki sposób działają mechanizmy kontroli i jakie ustanowiono dla nich standardy.

Autorem komentarzy praktycznych jest Pan Mariusz Wolski - absolwent WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowych Studiów Prawa Zamówień Publicznych. Wieloletni praktyk prawa zamówień publicznych; ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz szeroko pojętych finansów publicznych.

Bartosz Starczewski
product manager administracja publiczna

 

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.