Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Koordynator dostępności urzędu w pigułce

03 września 2020

Zostało już niewiele czasu - 30 września mija ustawowy termin, gdy jednostki samorządu terytorialnego muszą wyznaczyć koordynatora do spraw dostępności. Kim jest koordynator dostępności, kto powinien go wyznaczyć i co należy do jego zadań?

W ramach programu Dostępność Plus uchwalona została ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zobowiązuje ona urzędy do podejmowania działań na rzecz zlikwidowania barier, które uniemożliwiają lub utrudniają osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia. Jedną z takich powinności jest powołanie koordynatora do spraw zapewnienia dostępności w jednostce samorządu terytorialnego.

Kto może zostać koordynatorem?

Jeśli to możliwe, koordynatorem powinna zostać osoba posiadająca wiedzę z zakresu, między innymi, projektowania uniwersalnego, szeroko pojętej dostępności czy funkcjonowania osób doświadczających barier.

Należy pamiętać, że koordynator nie musi wiedzieć tego już od początku objęcia funkcji - powinien jednak doszkalać się w każdy możliwy sposób oraz znać ekspertów czy organizacje z jakimi może się konsultować.

Wyznaczenie koordynatora

Organ wyznaczający koordynatora nie został bezpośrednio wskazany przez ustawodawcę. Jak pisze Adrian Misiejko, administratywista i specjalista w zakresie prawa samorządu terytorialnego, rozstrzygnięcie tej kwestii jest obarczone ryzykiem błędu. Wydaje się jednak, że interpretacja najbliższa do intencji ustawodawcy będzie taka, aby to kierownik urzędu wyznaczał koordynatora.

W związku z tym, koordynatora do spraw dostępności powinien wyznaczyć w:

  • gminie - wójt,
  • powiecie - starosta,
  • województwie - marszałek.

Jakie są zadania koordynatora?

Otwarty katalog zadań wskazany w ustawie wskazuje, że koordynator zajmuje się w szczególności:

  • wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług urzędu,
  • przygotowaniem i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności w jednostce samorządu terytorialnego,
  • monitorowaniem działalności jednostki.

Możliwe jest sprecyzowanie zadań koordynatora, na przykład w zarządzeniu powołującym go. Nie powinno to jednak ingerować czy ograniczać zadań wskazanych ustawowo.

Masz wątpliwości?

Termin wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności zbliża się wielkimi krokami. Wiele kwestii jest jednak niejasnych, co może wywołać wątpliwości. Na wszystkie pytania znajdziesz odpowiedź w praktycznym poradniku omawiającym wyznaczenie koordynatora do spraw dostępności w urzędzie JST, a wzór zarządzenia w sprawie wyznaczenia koordynatora znacząco przyspieszy pracę.

Koordynator dostępności urzędu w pigułce
Małgorzata Milewicz

młodszy redaktor administracja publiczna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.