Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

TSUE: kopalnia w Turowie z zakazem wydobycia węgla

28 maja 2021

Postanowieniem z 21 maja b.r. Trybunał Sprawiedliwości UE nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Sprawa ta jest wyjątkowa pod wieloma względami. Chcesz wiedzieć dlaczego? Zapoznaj się z naszym artykułem oraz z omówieniem orzeczenia, udostępnionym właśnie w LEX Prawo Europejskie.

Bezpośredni spór między państwami UE

Analizując kwestię wyjątkowego charakteru postanowienia TSUE w sprawie kopalni Turów, należy, po pierwsze, zwrócić uwagę, że sprawa ta jest jedną z niewielu spraw, w której spór przed Trybunałem Sprawiedliwości UE toczą bezpośrednio unijne kraje. W zdecydowanej większości przypadków w tego rodzaju sporach, czyli dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, stronami sporu są Komisja Europejska i pozwane państwo.

Ochrona środowiska priorytetem dla TSUE

Po drugie, przedmiotowa sprawa pokazuje, jak poważnie zarówno jeśli chodzi o dotkliwość środków jak i szybkość podejmowania decyzji, Trybunał unijny podchodzi do spraw dotyczących ochrony środowiska. Jeśli chodzi o szybkość podjęcia decyzji o zastosowaniu środków tymczasowych, to warto podkreślić, że od momentu wniesienia sprawy przez Czechy do TSUE do wydania postanowienia minęły zaledwie 3 miesiące. Z kolei, jeśli chodzi o skutki postanowienia, to są one, delikatnie mówiąc, bardzo daleko idące.

Znaczenie skutków dla firmy, regionu i państwa

Najistotniejsza, bo mająca bezprecedensowy wymiar, ma oczywiście kwestia kolosalnych konsekwencji, jakie decyzja ta (a w przyszłości być może inne) może mieć dla działalności firmy, obejmujących nawet zamknięcie działalności przedsiębiorstwa. Co więcej, w rozpatrywanej sprawie decyzja ta dotykać ma regionu i mieszkających tam ludzi (bezrobocie) oraz całego państwa (bezpieczeństwo energetyczne kraju).

Sposób podejmowania decyzji przez TSUE

Przedmiotowa sprawa uwypukla jeszcze jedną kwestię w kontekście jej skutków oraz sposobu podejmowania decyzji przez TSUE. Otóż zgodnie z prawem UE rozpatrywane postanowienie wywołujące tak daleko idące konsekwencje wydano w jednosobowym składzie i nie ma od niego możliwości odwołania się.

Chcesz wiedzieć więcej o tym orzeczeniu? Kliknij w ten link:

Kopalnia w Turowie z zakazem wydobywania węgla. Omówienie postanowienia TS z dnia 21 maja 2021 r., C-121/21 R (Czechy p. Polsce)

Nowe zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie epidemii
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.