Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Rozwiązania dla szkolnictwa wyższego w tarczy antykryzysowej 2.0.

23 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa 2.0. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa odnosi się głównie do wsparcia dla przedsiębiorców. Znalazło się w niej jednak wiele unormowań dotyczących również obszaru szkolnictwa wyższego i nauki. Nowe przepisy mają usprawnić m.in. działania podmiotów szkolnictwa wyższego w warunkach epidemii.


Kredyty i zapomogi dla studentów i doktorantów

  • Ustawa wprowadza przedłużenie ważności legitymacji studenckich i doktoranckich oraz legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego bez obowiązku potwierdzania ich ważności na czas ograniczenia funkcjonowania uczelni lub zawieszenia na nich kształcenia oraz 60 dni po jego zakończeniu.
  • Na wniosek kredytobiorcy, złożony do końca roku akademickiego 2019/2020, będzie możliwe zawieszenie spłaty kredytu studenckiego o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Jeśli ubiegasz się o zawieszenie lub anulowanie kredytów studenckich przez MNiSW odpowiedni wzór znajdziesz TU.
Oprócz tego zobacz oświadczenie kredytobiorcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.

Większe uprawnienia dla rektorów

Tarcza antykryzysowa zwiększyła również uprawnienia rektorów, którzy będą mogli wydawać zarządzenia w sprawach należących do obowiązków senatu uczelni w przypadku, gdy działanie tego organu nie będą możliwe, a podjęcie decyzji będzie niezbędne dla zapewniania ciągłości funkcjonowania uczelni.

Działalność uczelni online

Egzaminy będą mogły odbywać się online. Dotyczy to zarówno egzaminów semestralnych i egzaminów dyplomowych na studiach, jak i obrony pracy doktorskiej oraz kolokwium habilitacyjnego. Online będą mogły być również przeprowadzane posiedzenia organów PAN (zgromadzenia ogólnego, prezydium oraz komisji i zespołów doradczych).

Z myślą o studentach i doktorantach przygotowujących się do obrony pracy dyplomowej, program LEX oferuje Ci bezpłatny 60-dniowy dostęp do LEX Czasopisma Premium. W produkcie znajdziesz wiele artykułów cenionych autorów z prestiżowych czasopism takich jak m.in. Państwo i Prawo czy Przegląd Sądowy. Dzięki dostępowi do takiego źródła wiedzy, zwiększą się Twoje szanse na przygotowanie wartościowej naukowo pracy dyplomowej.

Kwestie finansowe – procedury, konkursy, dotacje, inwestycje

  • Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju otrzyma większe uprawnienia. Ustawa zakłada, że jeżeli badania naukowe lub prace rozwojowe dotyczą metod prewencji rozprzestrzeniania się, zakażenia lub zwalczania zakażenia albo choroby zakaźnej będącej przyczyną ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, dyrektor NCBR może, w drodze decyzji, za zgodą ministra, przyznać na nie środki finansowe z pominięciem procedury konkursowej.
  • Zostanie dokończony proces łączenia kilku instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytut Farmaceutyczny i Instytut Biotechnologii i Antybiotyków staną się częścią Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego. Dzięki temu zostanie zapewniona ciągłość działalności prowadzonej przez oba instytuty. Obydwie jednostki są zaangażowane w prace zwalczające koronawirusa.

Termin pierwszego konkursu w ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” zostanie przesunięty. W myśl ustawy zostanie on ogłoszony nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r. (pierwotnie - 2022 r.).

LEX oferuje webinaria dla studentów

Również program LEX zapewnia nowe materiały dla studentów. Zapraszam Cię do obejrzenia nagrania z webinarium (https://sip.lex.pl/#/publication/151362919/egzamin-z-postepowania-cywilnego-w-czasach-epidemii) dotyczącego przygotowania do egzaminu z postępowania cywilnego, które odbyło się 10 kwietnia 2020 r. Prelegentką była Pani Sławomira Kotas, asystentka w Katedrze Postępowania Cywilnego UKSW oraz asystentka w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. Autorka wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego. Nagranie z webinarium oraz prezentacja są dostępne w programie LEX Akademia.

Rozwiązania dla szkolnictwa wyższego w tarczy antykryzysowej 2.0.
Hanna Kolenkiewicz
Product Manager LEX Akademia
 

 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.