Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Koronawirus - ważne dla pracodawcy i pracownika

13 marca 2020

Od początku marca br. pojawia się coraz więcej wątpliwości dotyczących prawidłowego postępowania pracodawców w kontekście zagrożenia zarażenia koronawirusem. Pojawiają się pytania na temat tego, jakie przyjąć zasady postępowania dla pracownika i pracodawcy w przypadku możliwości zarażenia koronawirusem. 8 marca weszła w życie ustawa mająca na celu walkę z COVID-19, czyli nowym szczepem koronawirusa. Ustawa zawiera nowe regulacje skierowane m.in. do pracodawców oraz pracowników będących rodzicami. Na czym one polegają? Jakie uprawnienia i obowiązki mają pracodawcy?

Pracodawca może zlecić pracę zdalną

Na mocy nowej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) pracodawca zyskał nowe uprawnienie. W celu przeciwdziałania COVID-19 może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków wobec pracodawcy, w określonym czasie w domu - praca zdalna.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres do 14 dni

11 marca rząd podjął decyzję o zamknięciu placówek oświatowych w zw. z zagrożeniem zarażenia koronawirusem. Wielu rodziców zmaga się obecnie z problemem w jaki sposób zapewnić swoim dzieciom opiekę na ten czas. Rodzice sprawujący opiekę nad dziećmi do lat 8 mają prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko. Aby go otrzymać muszą złożyć odpowiednie oświadczenie swojemu płatnikowi.

Uprawnienia pracowników

Wielu pracowników zastanawia się co może się wydarzyć i jakie uprawnienia im przysługują:

  1. Praca zdalna - pracownik pracuje poza stałym miejscem pracy, otrzymuje wynagrodzenie,
  2. Pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy - zachowuje prawo do wynagrodzenia,
  3. Pracownik został odsunięty od pracy z powodu wystąpienia zdarzenia wskazującego na zmianę stanu zdrowia pracownika na mocy art. 207 § 2 k.p. - pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia,
  4. Pracownik dobrowolnie powstrzyma się od pracy i nie otrzyma zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie przysługuje mu prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby,
  5. Pracownik jest chory (stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego) - przysługuje pracownikowi wynagrodzenie chorobowe a następnie zasiłek chorobowy,
  6. Pracownik został poddany kwarantannie lub izolacji na mocy decyzji państwowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego - przysługuje wynagrodzenie chorobowe a następnie zasiłek chorobowy (nie dotyczy to dziecka objętego kwarantanną),
  7. Pracownik sprawuje osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny, gdy lekarz wystawił z tego tytułu zaświadczenie lekarskie - ubezpieczonemu przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach,
  8. Pracownik sprawuje opiekę na dzieckiem objętym kwarantanną lub izolacją na mocy decyzji powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego - rodzicowi przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego,
  9. Pracownik sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko - pracownikowi przysługuje prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 
Koronawirus - ważne dla pracodawcy i pracownika

Izabela Baranowska

product manager działu kadry i HR