Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zadania podmiotów leczniczych i personelu medycznego a koronawirus

24 marca 2020

Gwałtowny wzrost osób zarażonych koronawirusem wymusza na rządzących podjęcie coraz dalej idących działań zapobiegawczych. Nowe obowiązki i obostrzenia dotyczą jednak nie tylko obywateli, ale także stojących na pierwszej inii frontu podmiotów leczniczych oraz personelu medycznego. Dowiedz się jakie zadania ciążą na placówkach medycznych oraz zatrudnionym w niej personelu, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.

Wpływ specustawy o koronawirusie na podmioty lecznicze

8 marca weszła w życie specustawa dotycząca przeciwdziałania koronawirusowi, nakładająca na podmioty lecznicze szereg zadań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa na terytorium Polski. Nowe zadania kompleksowo omawia komentarz praktyczny:  Zadania i obowiązki podmiotów leczniczych wynikające ze specustawy o koronawirusie Dostęp po zalogowaniu . Autor komentarza odpowiada m.in. na pytania:

 • które podmioty będą zobligowane do udzielania świadczeń w związku z przeciwdziałaniem COVID-19?
 • jakie będą zasady finansowania wspomnianych świadczeń?
 • kto i na jakich zasad będzie mógł nałożyć szczególne obowiązki na placówki medyczne w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (a także czego zadania te mogą dotyczyć)?
 • w jakich przypadkach podmioty lecznicze będą zwolnione ze stosowania procedur budowlanych oraz zamówień publicznych?
 • jakie uprawnienia względem podmiotów leczniczych czy hurtowni farmaceutycznych zostały przyznane inspektorom sanitarnym?

Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii

Instrumentem walki z epidemią i usuwaniem jej skutków jest m.in. możliwość kierowania personelu medycznego do prac związanych z działaniami służącymi ochronie zdrowia publicznego. Jakie są zasady kierowania lekarzy czy pielęgniarek do pracy przy zwalczaniu epidemii oraz jaki jest udział podmiotów leczniczych w ich zatrudnianiu? Z komentarza  Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii Dostęp po zalogowaniu dowiesz się m.in.

 • kto może zostać zobowiązany do świadczenia pracy przy zwalczaniu epidemii?
 • jak wygląda procedura kierowania do pracy?
 • jakie są prawa i obowiązki osób skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii ( jak uregulowano kwestie wynagrodzenia oraz zapewnienia zwrotu kosztów związanych z wykonywaniem zleconych zadań)?
 • jaka odpowiedzialność karna grozi za uchylanie się od pracy przy zwalczaniu epidemii

Środki przymusu stosowane wobec podejrzanych oraz zarażonych koronawirusem

W stosunku do osób podejrzanych o zachorowanie i chorych na choroby zakaźne ( w tym koronawirusa) mogą być stosowane różne formy przymusu medycznego, w szczególności kwarantanna, przymusowe leczenie oraz hospitalizacja.
Opublikowany w LEX Ochrona Zdrowia komentarz:  Instrumenty przymusu stosowane wobec osób podejrzanych oraz chorych na choroby zakaźne (w tym COVID 19 Dostęp po zalogowaniu kompleksowo przedstawia regulacje, które dotyczą bezpośrednio możliwych do zastosowania form przymusu medycznego związanego z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, ze szczególnym odniesieniem do koronawirusa SARS-CoV-2.

W publikacji autorka omawia m.in. zadania ciążące na lekarzu sprawującym opiekę nad osobą poddaną przymusowej hospitalizacji w związku z zarażeniem koronawirusem oraz przedstawia możliwość podjęcia decyzji przez lekarza o zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego.

Obowiązki personelu medycznego i zadania sprawozdawcze w związku z koronawirusem

Szybka i zgodna z procedurami reakcja personelu medycznego pozwala zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej na danym obszarze. LEX Ochrona Zdrowia zapewnia więc dostęp do komentarzy praktycznych dotyczących m.in. zadań lekarza i pielęgniarki związanych z rozpoznaniem koronawirusa SARS-CoV-2. Z lekcji komentarza  Obowiązki personelu medycznego w związku z rozpoznaniem zakażeń i chorób zakaźnych Dostęp po zalogowaniu dowiesz się m.in.

 • jakie działania powinien podjąć personel medyczny w przypadku podejrzenia lub rozpoznania u pacjenta koronawirusa?
 • jakie obowiązki informacyjne spoczywają na lekarzu względem pacjenta i jego rodziny?
 • a także jakie są zasady zgłaszania przypadków zakażeń organom sanitarnym?

W programie LEX Ochrona Zdrowia dostępny jest także komentarz praktyczny  Sprawozdawczość podmiotu leczniczego z działalności przeciwepidemicznej Dostęp po zalogowaniu. W opracowaniu omówiono szereg obowiązków lekarza związanych z prowadzeniem działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych (w tym wywołanych wirusem SARS-CoV-2).

Stan zagrożenia epidemicznego a placówki medyczne

Jednym z instrumentów zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych jest wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego. Na takie działanie zdecydowano się również w związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2). Jakie zadania i obostrzenia nakłada stan zagrożenia epidemicznego na świadczeniodawców oraz obywateli (w tym m.in. możliwość telefonicznego potwierdzenia tożsamości pacjentów czy wydłużenie terminu na dostarczenie oryginały skierowania)? Na to pytanie odpowiada komentarz  Stan zagrożenia epidemicznego oraz jego wpłw na placówki ochrony zdrowia Dostęp po zalogowaniu 

W programie LEX Ochrona Zdrowia wszystkie komunikaty i zalecenia dot. koronawirusa znajdziesz w jednym miejscu:
Komunikaty, apele oraz zalecenia MZ, GIS czy NFZ skierowane do podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawody medyczne, a także podmiotów z rynku farmaceutycznego »
Specjalna mapa, pozwalająca śledzić liczbę zarażeń koronawirusem z podziałem na poszczególne województwa, w których odnotowano przypadki chorych »
Analiza Koronawirus - obowiązki podmiotów leczniczych i personelu medycznego »

Masz dostęp do LEX Ochrona Zdrowia?
ZALOGUJ SIĘ i czytaj więcej


Nie masz dostępu a zainteresowały Cię treści?

ZAPYTAJ O DOSTĘP

 

Zadania podmiotów leczniczych i personelu medycznego a koronawirus
Norbert Bonin

Product manager LEX Medica oraz LEX Ochrona Zdrowia