Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej

09 października 2019

Świadczenie usług płatniczych w charakterze KIP wymaga uzyskania zezwolenia KNF. Zezwolenie takie może zostać udzielone wyłącznie podmiotom posiadającym osobowość prawną z siedzibą w Polsce i pod warunkiem, że zamierzają one świadczyć swoje usługi przynajmniej w części w Polsce. Zezwolenie może być wydane wyłącznie na wniosek zainteresowanego i po spełnieniu szeregu warunków, które zostały określone w projektowanym Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej to długo wyczekiwany dokument, który znacznie ułatwia przygotowanie się do wymagającego i często kosztownego procesu uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej (KIP). Projekt w dużej mierze pokrywa się z innym dokumentem – checklistą KNF. Pomimo tego, że są to dopiero projektowane przepisy, większość z elementów zawartych w rozporządzeniu z pewnością pozostanie w finalnej wersji (tym bardziej, że pokrywają się one z wymaganiami, które stawiał KNF w ramach tzw. reautoryzacji art. 17 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. zmieniającej ustawę o usługach płatniczych).

Wymagania dla podmiotów

Komentarz Michała Nowakowskiego Zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej – wymogi prawne w świetle projektowanego rozporządzenia Ministra Finansów prezentuje wymagania jakie ustawa o usługach płatniczych oraz projektowane rozporządzenie stawiają przed podmiotami zamierzającymi ubiegać się o zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze KIP.

Monika Kozłowska
product manager LEX Banki i Windykacje

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.