Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Kolejne orzeczenia frankowe Trybunału Sprawiedliwości UE

18 czerwca 2021

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał właśnie trzy orzeczenia w sprawach kredytów frankowych. Pierwsze dotyczyło polskich frankowiczów, którzy zawierając umowę kredytu indeksowanego nie zapoznali się uprzednio z jego treścią. Pozostałe dwa odnosiły się do niektórych praktycznych aspektów kredytu denominowanego w walucie obcej.


W programie LEX Prawo Europejskie zostały właśnie udostępnione omówienia do tych orzeczeń.


A co jeśli frankowicz nie przeczytał umowy?


W orzeczeniu w polskiej sprawie Trybunał unijny odpowiedział na pytanie, czy ochrona w ramach dyrektywy o nieuczciwych warunkach w umowach konsumenckich przysługuje każdemu frankowiczowi jako konsumentowi, czy też tylko osobie, którą można uznać za właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta.

Więcej zob.:
Bujalski Rafał, Omówienie postanowienia TS z dnia 10 czerwca 2021 r., C-198/20 (X Bank)

Zasada przejrzystości materialnej a ryzyko walutowe w świetle dyrektywy 93/13


Zgodnie z zasadą przejrzystości materialnej, warunki umowy zawieranej z konsumentem powinny być sformułowane prostym i zrozumiałym językiem. Wydany przez TSUE wyrok określa, co to oznacza w praktyce w odniesieniu do umów kredytu hipotecznego denominowanego w walucie obcej.

Więcej zob.:
Węgrzynowski Łukasz, Omówienie wyroku TS z dnia 10 czerwca 2021 r., C‑609/19 (BNP Paribas Personal Finance)

Przedawnienie żądania zwrotu nienależnie uiszczonych kwot na podstawie nieuczciwych warunków umownych


Jedną z kluczowych kwestii, której dotyczy trzecie orzeczenie frankowe, jest przedawnienie roszczenia restytucyjnego konsumenta, opartego na przepisach o świadczeniu nienależnym. Wyrok we francuskiej sprawie rodzi pytanie o przepisy polskiego kodeksu cywilnego, które nie przewidują powiązania rozpoczęcia biegu przedawnienia ze świadomością konsumenta co do nieuczciwego charakteru warunku umownego i zakresu praw wynikających z dyrektywy o nieuczciwych warunkach w umowach konsumenckich, a konkretnie o zgodność tych przepisów z zasadą skuteczności.

Więcej zob.:
Węgrzynowski Łukasz, Omówienie wyroku TS z dnia 10 czerwca 2021 r., C‑776/19 - C‑782/19 (BNP Paribas Personal Finance)


Rafał Bujalski
product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.