Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Kto skorzysta z tarczy antykryzysowej 5.0?

16 listopada 2020

Tarcza antykryzysowa 5.0 to kolejna pomoc rządu dla niektórych branż, w które mocno uderzyła pandemia koronawirusa. Od 15 października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać pomoc?

Tarcza 5.0 różni się poprzednich i dotyczy przepisów o świadczeniach postojowych i zwolnieniach z opłacania składek ZUS. Obejmuje ona trzy rozwiązania: świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie z ZUS. Są to rozwiązania przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy nie otrzymali wsparcia w ramach poprzednich tarczy.

Świadczenia te szczegółowo omawia nowa procedura Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 5.0 wpierające zwalczanie pandemii koronawirusa. Ma ona na celu wskazanie skutków podatkowych narzędzi tarczy antykryzysowej 5.0 mogących złagodzić skutki gospodarcze pandemii koronawirusa, z których będą mogli skorzystać przedsiębiorcy.

Decyduje PKD

Z rozwiązań tarczy antykryzysowej 5.0 nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej w 2019 r. Warunkiem otrzymania świadczeń jest porównanie przychodu rok do roku, stąd wielu przedsiębiorców, którzy zaczęli działać od grudnia 2019 r., nie będzie mogło skorzystać z pomocy proponowanej przez rząd.

Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej w 2019 r., nie mogą liczyć na dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie z opłacania składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej 5.0. Nie spełniają bowiem warunków pozwalających na porównanie dochodów rok do roku. 

Warunkiem wystąpienia o świadczenie postojowe jest prowadzenie – na dzień złożenia wniosku – jako przeważającej działalności gospodarczej oznaczonej kodem PKD 79.11A lub 79.90A. Chodzi o pilotów wycieczek, przewodników turystycznych oraz agentów turystycznych.

Przedsiębiorca, który ubiega się o dodatkowe świadczenie postojowe lub zwolnienie z opłacania składek z tarczy 5.0, we wniosku powinien podać kod przeważającej działalności (na dzień złożenia wniosku) oraz spełnić pozostałe warunki wskazane w przepisach. ZUS może zbadać, czy PKD nie zostało zmienione na potrzeby wniosku o pomoc.

75% spadku przychodów

W przypadku wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe oraz o zwolnienia ze składek należy wykazać m.in. co najmniej 75% spadek przychodów z miesięcy 2020 r. w porównaniu z miesiącami z 2019 r. Zatem przedsiębiorca, który nie prowadził działalności w ubiegłym roku, pozostaje bez pomocy, gdyż nie spełni warunku spadku przychodów.

Jakie i jak uzyskać świadczenia?

Przedstawiciele branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą skorzystać z trzech form wsparcia udzielanego przez ZUS:

 1. Świadczenie postojowe – z tego świadczenia mogą skorzystać agenci turystyczni, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (rodzaj ich przeważającej działalność oznaczony jest kodem PKD 79.11.A i 79.90.A). Świadczenie to wynosi 2080 zł i można je otrzymać maksymalnie 3 razy. Aby otrzymać świadczenie postojowe, przedsiębiorca nie może posiadać innego tytułu do ubezpieczenia społecznego. Na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o symbolu RSP-DB.
 2. Dodatkowe świadczenie postojowe – prawo do dodatkowego świadczenia postojowego mają przedsiębiorcy, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest np.:
  • przewóz wycieczkowy i turystyczny;
  • wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych;
  • prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków.

   Na dodatkowe świadczenie postojowe mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy otrzymali co najmniej jedno świadczenie postojowe. Mogą z niego skorzystać maksymalnie 3 razy, w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego (2080 zł albo 1300 zł). Składając wniosek w listopadzie, należy wziąć pod uwagę przychód z października 2020 i 2019 r. Aby otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe, na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o symbolu RSP-DD.
 3. Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. – to świadczenie przysługuje płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw (na podstawie kodu przeważającej działalności przedsiębiorcy według PKD 2007). Jeżeli przedsiębiorca spełnia wszystkie warunki i złoży wniosek w terminie, może otrzymać zwolnienie za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. W tym przypadku również obowiązuje kryterium spadku przychodów 75% dla miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku w porównaniu do przychodów z tego samego miesiąca w 2019 r.

Aby otrzymać zwolnienie ze składek ZUS, należy mieć status płatnika uzyskany przed 30.06.2020 r. Oprócz tego trzeba wykazać deklaracje rozliczeniowe i miesięczne raporty imienne za miesiące, które obejmuje zwolnienie. Chcąc uzyskać zwolnienie z opłacania składek, na PUE ZUS należy złożyć wniosek o symbolu RDZ-B.

Warto również zapoznać się z procedurą Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 4.0 wpierające zwalczanie pandemii koronawirusa zawiera przegląd możliwych form wsparcia obowiązujących od 24 czerwca br. Jej przepisami wprowadzono poprawki do tarcz antykryzysowych 1.0, 2.0 i 3.0 oraz umożliwiono szerokie udzielanie przez BGK pożyczek płynnościowych i dopłat do odsetek od kredytów bankowych.

Na temat wszystkich procedur zobacz krótki film film    opisujący tę kategorię dokumentów.

Kto skorzysta z tarczy antykryzysowej 5.0?
Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.