Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Dla kogo 9% CIT od 2019 r.?

14 sierpnia 2019

Od 2019 r. wprowadzono nową obniżoną stawkę CIT w wysokości 9% dla podatników, których przychody nie przekroczą w danym roku podatkowym 1.200.000 euro. Rozwiązanie to dotyczy podatników rozpoczynających działalność gospodarczą i już ją prowadzących.

Kto spełnia warunki do korzystania z 9% CIT?

Obniżona do 9% stawka podatku dochodowego od osób prawnych ma zastosowanie do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Prawo do niej mają wyłącznie podmioty rozpoczynające prowadzenie działalności w roku rozpoczęcia tej działalności, a także tzw. mali podatnicy.

Kto jest małym podatnikiem?

Do końca 2019 r. małymi podatnikami są podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro (od 1.10.2020 r. będzie to równowartość 2.000.000 euro).

Dla 2019 r. jest to 5.135.000 zł, a więc małymi podatnikami są w 2019 r. podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w 2018 r. 5.135.000 zł.

Dla kogo 9% CIT od 2019 r.?

Kto nie zapłaci podatku według stawki 9%?

Z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych według stawki 9% nie mogą korzystać podatkowe grupy kapitałowe.

Jak ustalić czy podatnik może płacić CIT według stawki 9%?

Z pomocą procedury pt. Podatnicy uprawnieni do korzystania ze stawki 9% łatwo ustalić czy podatnik może korzystać z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych według stawki 9%, czy też powinien obliczyć ten podatek według stawki 19%.  

Przeczytaj także:

Cały Sejm za 9 proc. podatkiem od małych firm

Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.