Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak sąd postąpi z zażaleniem złożonym jedynie dla zwłoki?

03 września 2019

Znany praktyce sądowej mechanizm „łańcucha zażaleń” stanowi idealne narzędzie obstrukcji procesowej. Eliminacji tego zjawiska służyć ma wprowadzona przez nowelizację KPC zasada, że zażaleniom zmierzającym w oczywisty sposób jedynie do zwłoki nie nadaje się normalnego biegu. Kluczowe znaczenie ma w tym przypadku identyfikacja takiego zażalenia.

Jak sąd postąpi z zażaleniem złożonym jedynie dla zwłoki?

Celem uniknięcia rozbieżności w ocenach wskazano, że przez zażalenie wniesione jedynie dla zwłoki w postępowaniu należy uważać drugie i dalsze zażalenie wniesione przez tę samą stronę na to samo postanowienie oraz zażalenie na postanowienie wydane w wyniku czynności wywołanych wniesieniem przez tę samą stronę wcześniejszego zażalenia, chyba że okoliczności sprawy wykluczają taką ocenę.

Łańcuch zażaleń - czym jest i jak zapobiegać występowaniu tego zjawiska?

Zapobieżenie „łańcuchowi zażaleń” wymagało przyznania sądowi nowego instrumentu procesowego w postaci pozostawienia zażalenia w aktach sprawy bez dalszych czynności. Czynność ta powinna mieć charakter techniczny i następować w drodze niezaskarżalnego, niedoręczanego stronom zarządzenia sędziego. Innymi słowy, w takiej sytuacji sąd powinien powstrzymać się od podjęcia jakichkolwiek czynności związanych z rozpoznawaniem zażalenia: nie badać go pod względem formalnym, nie rozpoznawać związanych z zażaleniem wniosków strony, nie doręczać odpisu zażalenia stronie przeciwnej, nie przedstawiać zażalenia właściwemu sądowi do rozpoznania. Jedyną czynnością wykonywaną przez sąd w takim przypadku jest zawiadomienie strony, która wniosła zażalenie, o pozostawieniu go w aktach sprawy bez dalszych czynności. Zawiadomienia tego dokonuje się tylko raz – po wniesieniu zażalenia, ewentualnie pierwszego pisma związanego z zażaleniem.

Tak na to oraz na wiele innych kluczowych w związku z reformą KPC pytań odpowiada, sędzia Maciej Rzewuski w dostępnym w programie LEX komentarzu praktycznym - Reforma KPC - odpowiedzi na kluczowe pytania związane z nowelizacją procedury cywilnej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, co jeszcze zmieni się w procedurze cywilnej - zapisz się na bezpłatne szkolenia online poświęcone nowelizacji KPC.

 

Katarzyna Irytowska
product manaer LEX Kancelaria Prawna

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.