Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Czy leasing zwrotny umożliwia odliczenie VAT?

05 sierpnia 2019

Leasing zwrotny to coraz popularniejsza forma finansowania firm. Przedsiębiorcy doceniają go jako narzędzie poprawiające płynność finansową przedsiębiorstwa i uwalniające zamrożone aktywa. Wiele wątpliwości wzbudza jednak jego rozliczanie w ramach podatku VAT. Rozstrzygnąć je miał niedawny wyrok TSUE. Czy tak rzeczywiście się stało?

Co to jest leasing zwrotny?

Leasing zwrotny polega na tym, że dostawca towaru sprzedaje go firmie leasingowej, a potem uzyskuje prawo do jego używania i spłaca go w ratach. W ten sposób przedsiębiorca, stając się leasingobiorcą zdobywa środki finansowe na inwestycje, a jednocześnie może dalej korzystać ze sprzedanych elementów majątku, np. nieruchomości, samochodów lub specjalistycznych maszyn. Co więcej, po zapłaceniu ostatniej raty leasingowej, przedsiębiorca może często odzyskać sprzedany majątek.

Wyrok TSUE i jego skutki dla polskich podatników VAT

Dotychczasowa praktyka podatkowa nie tylko w Polsce była taka, że leasing zwrotny uznawano za dwie niezależne czynności podlegające opodatkowaniu VAT: czyli dostawę towaru i leasing. Z prawa do odliczenia VAT korzystały obie strony umowy, mianowicie instytucja finansująca - z prawa do odliczenia VAT przy "nabyciu" przedmiotu leasingu oraz leasingobiorca - z prawa do odliczenia VAT od rat leasingowych. Tymczasem TSUE w niedawnym wyroku w sprawie Mydibel uznał, że dostawa przedmiotu leasingu na rzecz leasingodawcy i późniejsze oddanie go do używania leasingobiorcy stanowią jedną transakcję o charakterze finansowym. W konsekwencji leasing zwrotny nie uprawnia do odliczenia VAT naliczonego.

O wyroku i jego skutkach dla polskich podatników piszemy szeroko w opublikowanej w programie LEX Prawo Europejskie glosie "Leasing zwrotny a prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT. Glosa do wyroku TS z dnia 27 marca 2019 r., C-201/18", autorstwa dor. pod. Agnieszki Wesołowskiej, autorki komentarzy do ponad 230 podatkowych orzeczeń unijnych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o prawie podatkowym UE, przeczytaj również:

Jeśli chcesz znaleźć wszystkie pytania prejudycjalne kierowane w sprawach podatkowych przez polskie sądy, zajrzyj TUTAJ>

 

Rafał Bujalski

Product manager

LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.