Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

LEX Documento

22 lipca 2018

Nowe podejście do wzorów: z manualnego do automatycznego tworzenia dokumentów.

»» Tworzenie umów może być szybsze i łatwiejsze. LEX Documento pozwala skrócić czas ich przygotowania nawet o 60%
»» Dane wpisuje się tylko jeden raz – potem LEX Documento przenosi je automatycznie do innych
wskazanych dokumentów. W ten sposób powstaje cała paczka dokumentów, np. dotyczących
zatrudnienia (umowa o pracę; o zakazie konkurencji; o zachowaniu poufności; o powierzeniu mienia
– telefon, komputer, samochód)
»» Walidacja: LEX Documento informuje o błędnie wpisanych danych (np. PESELu lub NIPie) – zabezpiecza
przed często popełnianymi błędami w tworzeniu dokumentów.
»» Dzięki podłączonej bazie instytucji publicznych (ZUS, urzędy skarbowe, sądy) i przedsiębiorstw
wystarczy jeden klik, by ich dane znalazły się w dokumencie.

LEX Documento

Co możesz zyskać?

Paczki dokumentów
Skrócenie czasu przygotowania paczek dokumentów (np. komplet dokumentów niezbędnych do zatrudnienia
pracownika – umowa o pracę; o zakazie konkurencji; o zachowaniu poufności; o powierzeniu mienia
– telefon, komputer, samochód).
Raz wpisane dane wstawiane są automatycznie do kilku dokumentów i łatwo powstaje cała paczka.
(korzyść → oszczędność czasu i kompletność)
Walidacja danych
Eliminacja błędów, dzięki automatycznemu sprawdzeniu (walidacji) takich danych jak PESEL, NIP, REGON, nr
dowodu osobistego, nr konta bankowego itp. (korzyść → ograniczenie liczby pomyłek)
Automatyczne pobieranie danych z GUS
Wystarczy wpisać NIP lub REGON i automatycznie pobiorą się poprawne dane podmiotu prosto z GUSu,
przez co zaoszczędza się czas i uniknie pomyłek. (korzyść → pewność poprawności danych)
Kartoteka - automatyczne wpisywanie danych w kolejnych dokumentach
Raz wpisane dane (np. dane teleadresowe zleceniobiorcy, kontrahenta, pracownika) będzie można
automatycznie zaciągać przy tworzeniu kolejnych dokumentów. (korzyść → oszczędność czasu)
Import danych z arkusza Excel – wysyłka seryjna
Za pomocą importu danych z arkusza Excel, bezpośrednio do naszego narzędzia, masowo można
przygotować dokumenty jednocześnie dla wielu adresatów; np. wezwania do zapłaty, umowy zlecenia.
(korzyść → oszczędność czasu)
Baza adresowa
Dzięki dostępnej bazie instytucji (m.in. urzędy skarbowe, sądy, ZUSy, urzędy państwowe) można uniknąć
samodzielnego szukania właściwego urzędu klienta/kontrahenta, ponieważ wybierze to Pan(i) z listy
teleadresowej instytucji. (korzyść → pewność poprawności danych)

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.