Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Konsekwencje „lex uber” dla gmin – zmiany w licencjach taksówkowych

15 maja 2020

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, lepiej znana pod hasłem lex uber, odbiła się głośnym echem nie tylko wśród osób zajmujących się przewozami pasażerów taksówką. Ważnymi zainteresowanymi są również jednostki samorządu terytorialnego wydające licencje przewozowe, czyli urzędy miast i gmin.

Czym jest lex uber

Od kilku lat na rynku przewozów osób dużą rolę zaczęli odgrywać pośrednicy i przewoźnicy korzystający z aplikacji łączących klientów z konkretnymi przedsiębiorcami. Lex uber, według założeń ustawodawcy, ma za zadanie usunąć, tzw. szarą strefę związaną z przewozem osób - głównie w obszarach przejazdów zamawianych właśnie poprzez aplikację, których kierowcy nie posiadali uprawnień równych zawodowym taksówkarzom. Wiąże się to również z troską o bezpieczeństwo i zdrowie pasażerów: kierowcy nieposiadający licencji nie musieli przechodzić podstawowych badań lekarskich związanych z jej wydaniem.

 

Co zmieniła nowelizacja?

Od początku roku największym modyfikacjom uległy przepisy dotyczące licencji na wykonywanie przewozu osób taksówką wydawane na podstawie ustawy o transporcie drogowym. Zmiany dotyczą między innymi charakteru licencji. Ustawodawca przewidział dla nowych regulacji okresy przejściowe - obowiązek dostosowania licencji do nowych regulacji musi nastąpić na wniosek posiadacza licencji najpóźniej do końca 2022 roku. Bez złożenia odpowiedniego wniosku wszelkie licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką tracą ważność z końcem okresu, na które zostały wydane, lub z upływem 31 grudnia 2022 roku.

 

Zysk dla urzędów gmin

Pomimo obowiązku posiadania licencji przez kierowców i wielu obostrzeń, ustawa wprowadza kilka udogodnień i ułatwień przy jej uzyskiwaniu. Dodatkowo dzięki pobieranym opłatom zwiększą się wpływy gminy z tego obszaru. Decyzja dostosowująca licencję powinna być traktowana w taki sam sposób jak jej zmiana, co skutkuje możliwością pobrania tej samej opłaty.

 

Wiedza której potrzebujesz

Nawet tu, w lex uber, możemy zauważyć Wpływ epidemii koronawirusa na działalność jst. Ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568) zmieniony został termin obowiązku uzyskania licencji przez podmioty wykonujące pośrednictwo przy przewozie osób przed dniem wejścia w życie lex uber. Ponadto należy również wziąć pod uwagę wprowadzone specustawą koronawirusową zawieszenie terminów administracyjnych, które także pośrednio miały wpływ na kwestie związane z licencjami taksówkarskimi.

W LEX, poza najbardziej aktualnymi informacjami dotyczącymi sytuacji samorządów w czasie epidemii, znajdziesz również szeroką bazę dokumentów ułatwiających codzienną pracę w jst i pozwalające na doskonalenie lub zdobywanie nowej wiedzy.
Z LEX masz pewność, że ekspercka wiedza znajduje się na wyciągnięcie ręki.

: Konsekwencje „lex uber” dla gmin – zmiany w licencjach taksówkowych
Małgorzata Milewicz
młodszy redaktor administracja publiczna
 

 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.