Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Lipcowe zmiany w prawie ochrony zdrowia

07 lipca 2021

Lipiec przynióśł nam wiele zmian ważnych z punktu widzenia szpitali i przychodni, a także zatrudnionego w nich personelu. Obowiązek wymiany EDM, konieczność podwyższenia minimalnych wynagrodzeń personelu placówek medycznych czy uruchomienie pilotażu profilaktyka 40 plus czy zniesienie limitów w dostępie do specjalistów to przykładowe zmiany, które z dniem 1 lipca dotkną świadczeniodawców. Nowości dotkną też apteki (m.in. możliwość przeprowadzania w nich szczepień czy zmiany w realizacji recept).

Wymiana EDM

Z początkiem lipca wchodzi obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), jej wymiany oraz zamieszczania na centralnej platformie P1. Konkretnymi zasobami EDM mogą wymieniać się drogą elektroniczną te placówki medyczne, które zdążyły dostosować się do wspomnianych zmian. O jakich rodzajach dokumentach mowa?

  • Informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach - w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • Informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  • Karta informacyjna z leczenia szpitalnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • Wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem
  • Opis badań diagnostycznych innych niż wskazane w punkcie wyżej

Raportowanie danych o zdarzeniach medycznych do SIM

Nowym obowiązkiem od 1 lipca świadczeniodawców, będzie również przekazywanie danych zdarzeń medycznych do Systemu Informacji Medycznej. Co należy rozumieć przez zdarzenie medyczne przetwarzane w systemie informacji? Jakie podmioty z sektora ochrony zdrowia zostaną zobligowane do raportowania od 1 lipca? Jak przebiega procedura przekazywania informacji do SIM oraz jakie czynności wykonywane w podmiotach zobowiązanych będą wymagały raportowania?

SZCZEGÓŁY W KOMENTARZU PRAKTYCZNYM

Zadania świadczeniodawcy w programie profilaktyka 40 plus

Z początkiem lipca rusza program profilaktyka 40 plus, który ma zapewnić możliwość przeglądu zdrowia Polaków po trudnym okresie pandemii oraz związanego z tym ograniczonego dostępu do systemu opieki zdrowotnej. Świadczeniodawca, który zamierza przystąpić do realizacji pilotażu programu zobowiązany będzie spełnić szereg wymagań oraz zawrzeć stosowną umowę z NFZ. Jak tego dokonać oraz czy tak na prawdę "opłaca się" to placówkom ochrony zdrowia dowiedzą się Państwo z nowego komentarza praktycznego. W jego ramach staramy się udzielić kompleksowych odpowiedzi m.in. na pytania:

  • jakie świadczenia opieki zdrowotnej będzie udzielać placówka uczestnicząca w pilotażu?
  • jakie są warunki przystąpienia przez świadczeniodawcę do programu (m.in. wymagania kadrowe oraz organizacyjne)?
  • jak krok po kroku wygląda procedura zawarcia umowy z Funduszem?
  • jakie są zasady i sposób rozliczania programu pilotażowego?

KOMENTARZ PRAKTYCZNY DOSTĘPNY TUTAJ

Wzrost minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia

Nowelizacja ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia zakłada, że od 1 lipca 2021 r. pracownicy podmiotów leczniczych nie mogą mieć wynagrodzenia na poziomie niższym niż wynikający ze znowelizowanej ustawy. Jak zmienią się współczynniki dla poszczególnych grup zawodowych (o ile wzrosną minimalne wynagrodzenia dla poszczególnych grup)? W jaki sposób i do kiedy placówki medyczne powinny dokonać podwyżek najniższych wynagrodzeń personelu? Do kiedy należy zawrzeć porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń zasadniczych?

ZOBACZ NOWY KOMENTARZ PRAKTYCZNY

Zniesienie limitów w AOS

Resort zdrowia chcąc zwiększyć dostępność do lekarzy specjalistów znosi 1 lipca limity przyjęć do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zniesienie limitów w AOS będzie dotyczyć wszystkich pacjentów, zarówno w zakresie porad zachowawczych zabiegowych, jak i badań diagnostycznych kosztochłonnych takich jak np. kolonoskopia, gastroskopia. Poradnie specjalistyczne, które są finansowane z NFZ w ryczałcie (ponad 580 w całym kraju) będą mogły od 1 lipca przyjąć każdego pacjenta i mieć zagwarantowane, że będą miały za zrealizowane świadczenie zapłacone w pełnej wysokości. Bezlimitowe świadczenia dotyczą świadczeń wyłączonych z ryczałtu, udzielonych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz niektórych świadczeń w ramach sieci kardiologicznej.

SZERZEJ NA TEN TEMAT WKRÓTCE W LEX!

Zakup kas online przez lekarzy

Od 1 lipca 2021 r. kasy online muszą stosować lekarze i lekarze dentyści prowadzący działalność gospodarczą takich osób fizycznych, ale nie przychodnie prowadzone w formie spółek. W praktyce pojawia się jednak wiele pytań kto tak na prawdę objęty jest wspomnianym wymogiem. Zachęcamy do zapoznania się z m.in. poniższym odpowiedzią na pytanie, które mogą Państwo zadawać w LEX!

Czy lekarz, który prowadzi indywidualną praktykę lekarską w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, musi zainstalować kasę online od 1 lipca 2021 roku?

Szczepienia przeciwko COVID-19 w aptekach

W aptekach ogólnodostępnych mogą być przeprowadzane szczepienia ochronne. Jakie wymagania organizacyjne musi spełnić apteka zainteresowana szczepieniem pacjentów? Jakie uprawnienia musi posiadać personel aby kwalifikować do szczepień oraz je wykonać?

KOMENTARZ PRAKTYCZNY DOSTĘPNY TUTAJ

Lipcowa lista refundacyjna

Ministerstwo zdrowia opublikowało lipcową listę leków refundowanych. Wykaz leków refundowanych dostępnych w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonych stanem klinicznym obejmuje łącznie 4373 pozycji. Lista środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępnych w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym zawiera 81 pozycji. Z kolei zestawienie dot. wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę obejmuje 552 pozycje, a leki dostępne w ramach programu lekowego to łącznie 493 elementy.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA DOSTĘPNE TUTAJ

Ruszyły certyfikaty COVID-owe

Od 1 lipca w całej Unii Europejskiej ma być uznawany Unijny Certyfikat Covid. Zaświadczenie obowiązujące we wszystkich krajach UE potwierdza zaszczepienie przeciw Covid-19, przejście choroby lub aktualny, negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Unijny Certyfikat COVID mogą pobrać osoby w pełni zaszczepione, które otrzymały dwudawkową lub jednodawkową szczepionkę. Jest on ważny od 14. dnia do 365. dnia po podaniu ostatniej dawki. Certyfikat wystawiany jest również osobom, które otrzymały negatywny test wykrywający wirusa SARS-CoV-2. W takim przypadku takie zaświadczenie ważne jest 48 godzin. Również ozdrowieńcy mogą pobrać certyfikat, który w ich przypadku będzie ważny od 11. dnia do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR.

Nowe zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie epidemii
Norbert Bonin

Product manager LEX Ochrona Zdrowia oraz LEX Medica

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.