Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

SLIM VAT 3 zwiększy liczbę małych podatników

11 października 2022

Obecnie projektowany pakiet SLIM VAT 3 zakłada podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2.000.000 euro. Jeżeli ta zmiana zostanie wprowadzona to jej skutkiem będzie zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz kwartalnego rozliczenia w VAT. Być może Ty też będziesz mógł uzyskać status małego podatnika. Sprawdź jakie korzyści wiążą się z posiadaniem tego statusu!

Limity sprzedaży

Regulacje w zakresie podatku od towarów i usług wykorzystują możliwość przewidzianą dyrektywą VAT i dają podatnikom, którzy spełniają określone w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, kryteria do uznania ich za tzw. małych podatników. Aktualnie zgodnie z tym przepisem status małego podatnika posiada podatnik podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 1.200.000 euro lub 45.000 euro – w przypadku m.in. podatników prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie oraz zarządzających funduszami inwestycyjnymi, których wynagrodzenie stanowi kwota prowizji. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. W przypadku sprzedaży za 2022 r. limity dotyczące małych podatników wynoszą odpowiednio 5.513.000 zł oraz 207.000 zł. Równowartość kwoty euro w złotych dla poszczególnych lat prezentujemy w specjalnym zestawieniu.

Prawo do korzystania z metody kasowej

Uzyskanie statusu małego podatnika oznacza korzyści. Pierwsza to prawo do stosowania metody kasowej. Jest to dobrowolne. Wybranie metody kasowej powoduje, że obowiązek podatkowy powstaje na zasadzie kasowej zamiast powszechnie stosowanego memoriałowego, rozliczenia tego podatku. Co to oznacza? Jak wyjaśnia Tomasz Krywan w poradniku pt.: Mały podatnik na gruncie VAT na przykładach: o ile „normalnie” moment powstania obowiązku podatkowego jest, co do zasady, konsekwencją dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, w przypadku stosowania metody kasowej obowiązek podatkowy powstaje:

  • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
  • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1 (a więc na rzecz podatnika niezarejestrowanego jako podatnik VAT czynny lub na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem, np. na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej).

Należy więc pamiętać, że w przypadku korzystania z metody kasowej obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, dopiero z chwilą otrzymania zapłaty.

Wystarczy zawiadomienie

Ustawa o VAT przewiduje, że stosowanie metody kasowej następuje w razie złożenia stosownego zawiadomienia w tej sprawie. Tak podatnik wyraża wolę stosowania tej metody. Zawiadomienie w formie pisemnej powinno zostać złożone naczelnikowi urzędu skarbowemu do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który rozpocznie się stosowanie metody kasowej. To oznacza, że od pierwszego dnia następnego okresu, podatnik stosuje metodę kasową. I nie jest tu potrzebna zgoda organu podatkowego na stosowanie tej metody. Przez samo złożenie zawiadomienia podatnik uzyskuje prawo do metody kasowej.

Wybranie metody kasowej jest bezwzględnie obowiązujące w pewnym okresie czasu. Ze stosowania tej metody nie można bowiem zrezygnować przez 12 miesięcy. Prawo do stosowania metody kasowej można w tym okresie utracić (następuje to przede wszystkim na skutek przekroczenia limitów sprzedaży). Zarówno skutki rezygnacji, jak i skutki utraty prawa do stosowania metody kasowej następują z początkiem kolejnego okresu rozliczeniowego (miesiąca), w przypadku podatników, którzy utracili to prawo.

Deklaracje kwartalne

Z korzystaniem z metody kasowej wiąże się, jak to ujął Tomasz Krywan, autor poradnika, kilka specyficzności. Jedną z nich jest składanie w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych za okresy kwartalne przesyłanych w ramach nowego pliku JPK_V7K. Przy czym powyższej zasady nie stosuje się w odniesieniu do małych podatników stosujących metodę kasową, którzy utracili prawo rozliczeń kwartalnych m.in. w związku z przekroczeniem kwoty 50.000 zł z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11 grudnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.751.2020.2.SR wyjaśnił, że utrata możliwości składania deklaracji kwartalnych nie wiąże się jednak z utratą prawa do stosowania metody kasowej rozliczeń podatku VAT.

SLIM VAT 3 wyciągnie małego podatnika do maksymalnego progu

Jedną ze zmian jaką miałaby wprowadzić nowelizacja ustawy o VAT w ramach trzeciego już pakietu z cyklu SLIM VAT polega na podwyższeniu limitu wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku) do 2.000.000 euro. To maksymalny próg jaki przewiduje art. 167a Dyrektywy VAT. Do takiej kwoty Polska może więc podwyższyć ten limit. Ta zmiana niewątpliwie spowoduje zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz kwartalnego rozliczenia w VAT. Jaki będzie los tej nowelizacji? Zobaczymy. Aktualny etap prac zarówno tego jaki i innych procedowanych projektów dotyczących VAT można śledzić korzystając z zestawienia pt.: VAT - przegląd projektów ustaw i rozporządzeń. Projekt SLIM VAT 3 aktualnie jest opiniowany.

SLIM VAT 3 zwiększy liczbę małych podatników
Michał Malinowski

product manager Księgowość i Podatki

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.