Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Matury i egzaminy ósmoklasisty w okresie epidemii - organizacja i procedury bezpieczeństwa

05 czerwca 2020

Tegoroczne egzaminy zewnętrzne odbędą się wyjątkowych okolicznościach. Na dyrektorach ciąży wiele nowych obowiązków związanych z organizacją i przeprowadzeniem egzaminów z zachowaniem środków ostrożności, aby były one bezpieczne dla uczniów, członków komisji i pracowników szkół zapewniających utrzymanie i obsługę budynku.

Procedury bezpieczeństwa zgodne z MEN, CKE i GIS

W związku z epidemią COVID-19, organizacja matur i egzaminów ósmoklasisty będą wymagały zachowania szczególnych zasad ostrożności, których nie regulują powszechnie obowiązujące przepisy. W związku z tym MEN, CKE i GIS wydały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, z którymi powinni zapoznać się dyrektorzy szkół, członkowie komisji egzaminacyjnej oraz zespoły nadzorujące.

Zachęcam do zapoznania się z nowym poradnikiem dostępnym w LEX Prawo Oświatowe: "Procedury bhp obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w okresie COVID-19", w których znajduje się zakres informacji, jakie muszą zostać przekazane zdającym, przygotowanie budynku szkoły oraz pomieszczeń egzaminacyjnych i wykorzystywanych do innych celów podczas egzaminu, zasady bezpiecznej pracy komisji oraz zasady postępowania w razie podejrzenia zakażenia osoby przebywającej w szkole w czasie egzaminu.

Ponadto, poza procedurami bezpieczeństwa, bardzo istotnym zagadnieniem są zasady powoływania komisji egzaminacyjnych, czas pracy oraz wynagrodzenie, a także organizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w okresie egzaminów, które zostały omówione w poniższych komentarzach praktycznych.

 

Matury i egzaminy ósmoklasisty w okresie epidemii - organizacja i procedury bezpieczeństwa
Lidia Marciniak
product manager Oświata