Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowelizacja KPC to szansa dla mediacji i postępowania pojednawczego

27 sierpnia 2019

Na skutek dokonanej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono wiele zmian w zakresie mediacji oraz postępowania pojednawczego. Część z tych zmian już obowiązuje, pozostałe wejdą w życie w listopadzie.

Nowelizacja KPC to szansa dla mediacji i postępowania pojednawczego

Co zmieni się w mediacji?

W odniesieniu do mediacji znowelizowane zostały przepisy dotyczące: - sposobu poboru i przyznawania wynagrodzenia mediatora, - zwrotu wydatków związanych z prowadzeniem mediacji, - podstawy prawnej wydawania postanowień o skierowaniu do mediacji i postanowień o zatwierdzeniu ugody mediacyjnej na posiedzeniu niejawnym.

Jak zmieni się postępowanie pojednawcze?

Natomiast w odniesieniu do instytucji postępowania pojednawczego: - rozszerzono właściwość sądu do złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, - rozbudowano wymogi wniosku a także dodano rygor, pod jakim przewodniczący wzywa do jego uzupełnienia, - przesądzono, że ugoda sądowa jest załącznikiem do protokołu posiedzenia pojednawczego, - dopuszczono możliwość rozliczenia kosztów wywołanych próbą ugodową nie tylko przez przyszłego powoda, ale także przez pozwanego, który wniósł odpowiedź na pozew, sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty.

Zachęcam do zapoznania się z dostępnymi w programie LEX komentarzami praktycznymi Pani Magdaleny Skibińskiej: 

Jeśli chcesz dowiedzieć się, co jeszcze zmieni się w procedurze cywilnej - zapisz się na bezpłatne szkolenia online poświęcone nowelizacji KPC.

Katarzyna Irytowska
product manager LEX Kancelaria Prawna

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.