Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Modyfikacje przedsięwzięć a decyzje środowiskowe z perspektywy inwestora - zaproszenie na szkolenie

10 maja 2022

Przedsiębiorca rozważający rozwój prowadzonej działalności powinien się do niego odpowiednio przygotować. Dotyczy to w szczególności inwestycji, przy których konieczne jest uzyskanie bądź zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Modyfikacja przedsięwzięcia a decyzja środowiskowa

Zgodność zamierzenia budowlanego z warunkami określonymi w tej decyzji ma zasadnicze znaczenie dla prowadzonej inwestycji. Decyzja środowiskowa bowiem poprzedza inne decyzje wydawane w procesie inwestycyjnym, włączając decyzję o warunkach zabudowy i pozwolenie na budowę. Jest również wiążąca dla organów wydających późniejsze decyzje. Dodatkową trudność stanowią zmiany w zrealizowanych przedsięwzięciach, które mogą być różnie klasyfikowane i wywołują wątpliwości pod kątem ewentualnej potrzeby uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub zmiany decyzji już posiadanej. Wszystkie te zagadnienia zostaną omówione podczas szkolenia, które odbędzie się już 13 maja 2022 r. o godz. 9.00.: Modyfikacje przedsięwzięć a decyzje środowiskowe z perspektywy inwestora

Dzięki szkoleniu użytkownicy dowiedzą się m.in.:

  • jak zakwalifikować planowane zmiany w istniejących przedsięwzięciach,
  • jak postępować, aby dochować wszelkich wymagań przewidzianych prawem,
  • czy planowana zmiana w inwestycji wymaga uzyskania nowej decyzji środowiskowej,
  • jak powinno przebiegać postępowanie w sprawie zmiany decyzji,
  • jakie dokumenty będą potrzebne i ile może trwać cała procedura.

Szkolenie w szczególności skierowane jest do:

  • przedsiębiorców, którzy zrealizowali przedsięwzięcia i korzystają z nich na podstawie stosownych decyzji administracyjnych, a na chwilę obecną planują modyfikację prowadzonego przez siebie przedsięwzięcia,
  • przedsiębiorców, którzy zrealizowali lub zamierzają zrealizować przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko (np. lakiernie, hale magazynowe, elektrownie, zakłady produkcyjne i in.).

Zapraszam! Na szkolenie można się zapisać TUTAJ

Modyfikacje przedsięwzięć a decyzje środowiskowe z perspektywy inwestora - zaproszenie na szkolenie
Kamila Kokoszewska

product manager Budownictwo

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.