Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Mniej wędrówek po urzędach przed wizytą u notariusza

27 maja 2020

Od początku epidemii wprowadzano kolejne ograniczenia, mające zapobiegać gromadzeniu się wielu osób w jednym miejscu, gdyż jak wiadomo, sprzyja to szybkiemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Także tzw. Tarcza 3.0 wprowadziła kolejną zmianę, która zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia takich sytuacji, poprzez ograniczenie konieczności odbywania osobistych wizyt w urzędach publicznych. Aby to osiągnąć, wprowadzono możliwość zastąpienia niektórych dokumentów urzędowych ich formą elektroniczną.

Zgodnie z nowym art. 31zze specustawy koronawirusowej, w okresie obowiązywania stanu epidemii COVID-19, notariusz może wydrukować dokument elektroniczny sporządzony przez podmiot publiczny i opatrzyć wydruk datą pewną, o ile dokument ten jest niezbędny do przeprowadzenia czynności notarialnej. Sporządzony przez notariusza wydruk dokumentu opatrzony datą pewną ma moc prawną dokumentu elektronicznego.

Procedura uzyskania dokumentu bez wizyty w urzędzie

Co to oznacza w praktyce? Dzięki tej zmianie potencjalny klient notariusza nie musi już osobiście stawiać się w urzędzie po określony dokument. Zamiast tego może:

  1. zwrócić się do właściwego podmiotu publicznego o dostarczenie dokumentu wskazanemu notariuszowi za pomocą platformy ePUAP,
  2. następnie podmiot publiczny przekazuje dokument elektroniczny notariuszowi za pomocą platformy ePUAP,
  3. notariusz drukuje otrzymany dokument oraz opatruje go datą pewną, dzięki czemu zyskuje on moc dokumentu urzędowego,
  4. dokument stanowi załącznik do aktu notarialnego albo jest okazywany przy dokonaniu czynności notarialnej – w zależności od okoliczności danego przypadku.

 

Warunki skorzystania z nowej procedury

Z powyższego ułatwienia można skorzystać wyłącznie:

  • w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i to tylko tych , które ogłoszono w związku z koronawirusem. Nie można więc z niego skorzystać w innych stanach nadzwyczajnych, ani podczas epidemii ogłoszonej w związku z inną chorobą;
  • w przypadku dokumentów elektronicznych sporządzonych przez podmioty publiczne - czyli nie dotyczy to dokumentów wydawanych np. przez sądy administracyjne;
  • jeśli dany dokument jest niezbędny do przeprowadzania konkretnej czynności notarialnej.

Warunki te muszą być spełnione łącznie.

Więcej na temat procedury oraz jej praktycznego zastosowania przeczytasz w LEX::

 

Mniej wędrówek po urzędach przed wizytą u notariusza
Eliza Wasińska
product manager
 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.