Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Na czym polega zabezpieczenie majątkowe?

18 czerwca 2019

Zabezpieczenie majątkowe orzekane w postępowaniu karnym, spełnia te same funkcje, które przypisane są zabezpieczeniu roszczeń w postępowaniu cywilnym. Przede wszystkim ma ono gwarantować realne wykonanie orzeczenia, które w przyszłości zapadnie w postępowaniu karnym, w odniesieniu do obowiązków o charakterze majątkowym.

W postępowaniu przygotowawczym organem stosującym zabezpieczenie majątkowe jest prokurator, choć niektóre czynności należą do sądu. Każde postępowanie rozpoznawcze z istoty rzeczy wymaga pewnego, dłuższego lub krótszego czasu. W biegu tegoż postępowania prowadzącego nieuchronnie do wydania orzeczenia, w stanie majątkowym podejrzanego jak też osób uzyskujących korzyść z czynu zabronionego mogą zachodzić istotne zmiany, tak na skutek zdarzeń niezależnych od zainteresowanego, jak też wprost nakierowanych na usunięcie majątku.

Na czym polega zabezpieczenie majątkowe?

Tym niekorzystnym zjawiskom ustawodawca przeciwdziała właśnie wyposażając prokuratora w uprawnienie do orzekania o zabezpieczeniu majątkowym. Zachęcam do zapoznania się z komentarzem praktycznym dostępnym w programie LEX:

- Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu przygotowawczym.

W komentarzu Autor przedstawił podstawy prawne instytucji zabezpieczenia majątkowego w toku postępowania przygotowawczego, zwłaszcza zaś zwrócił uwagę na praktyczne aspekty związane ze stosowaniem zabezpieczenia. W komentarzu zostały omówione także przesłanki, sposoby i formy zabezpieczenia majątkowego oraz jego wykonanie.

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Katarzyna Irytowska

Product manager Prawnicy

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.