Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Czy po reformie KPC pismo procesowe bez podpisu może być ocenione jako nadużycie ?

30 lipca 2019

Uchwalony 4 lipca 2019 r. projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw to największa od 2012 r. nowelizacja procedury cywilnej. Naczelnym celem, jaki przyświecał projektodawcom, było przeciwdziałanie przewlekłości, pieniactwu, obstrukcji procesowej czyli przeciwdziałanie nadużyciom procesowym.

Czy po reformie KPC pismo procesowe bez podpisu może być ocenione jako nadużycie ?

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadza w związku z tym rozwiązania, których celem jest m.in. zapobieganie przejawom tzw. „nadużycia prawa procesowego”, polegającym np. na wnoszeniu przez stronę oczywiście bezzasadnych powództw, wielu zażaleń w tej samej kwestii, czy nieuzasadnionych kolejnych wniosków o wyłączenie sędziego, bazujących na tych samych lub podobnych okolicznościach, a prowadzącym często do przewlekłości postępowania. Działania takie mają być traktowane przez sąd w sposób niewpływający na czas trwania postępowania, a ponadto mogą skutkować nałożeniem sankcji dla strony nadużywającej danego uprawnienia albo w inny sposób zachowującej się nagannie (możliwość obciążenia kosztami postępowania, zasądzenia odsetek w wyższej wysokości niż ustawowe).

Jeśli chcesz się dowiedzieć:

  • czy pismo procesowe bez podpisu stanowi nadużycie prawa procesowego?
  • czy pismo procesowe napisane w całości mikroskopijną czcionką można po nowelizacji KPC ocenić jako nadużycie?
  • jak sąd oceni czy pozew jest pozorny?

zapoznaj się z dostępną w programie LEX publikacją - Przeciwdziałanie nadużyciu prawa procesowego w związku z reformą KPC.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, co jeszcze zmieni się w procedurze cywilnej - zapisz się na bezpłatne szkolenia online poświęcone nowelizacji KPC.

Katarzyna Irytowska

Product manager LEX Kancelaria Prawna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.