Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowe zasady finansowania nadwykonań przez NFZ

14 października 2020

Jak zmieniły się w ostatnim czasie zasady dochodzenia przez świadczeniodawców zapłaty za świadczenia wykonane ponad limit? Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać środki za tzw. nadwykonania? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w naszych nowych publikacjach!

Kwestia rozliczania świadczenia opieki zdrowotnej wykonanych ponad limit wynikający z zawartych umów (tzw. nadwykonań) od wielu lat budzi wątpliwości na linii świadczeniodawcy - Narodowy Fundusz Zdrowia. Z jednej strony bowiem umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawierają ich limit możliwych do sfinansowania przez publicznego płatnika (kwota zobowiązania), a z drugiej przepisy przewidują obowiązek udzielania świadczeń w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta (tzw. przymus ustawowy).

Ponadto wrześniowa ustawa o zapewnieniu funkcjonowania ochrony zdrowia w czasie pandemii oraz po jej ustaniu wprowadziła znaczące zmiany w zasadach dochodzenia przez placówki medycznej roszczeń z tytułu wspomnianych nadwykonań.

Mając na względzie kompleksowe omówienie procedury uzyskiwania przez świadczeniodawców od NFZ zapłaty za wspomniane świadczenia oraz udzielenie podmiotom leczniczym przydatnych wskazówek w tym zakresie, opublikowaliśmy w LEX szereg nowych publikacji poświęconych temu zagadnieniu:

  • komentarz praktyczny Dochodzenie roszczeń wobec NFZ z tytułu tzw. nadwykonań
  • gotowe wzory dla świadczeniodawców: Wniosek świadczeniodawcy o wypłatę wynagrodzenia przez NFZ za świadczenia udzielone ponad kwotę zobowiązania wynikającą z umowy oraz Wniosek świadczeniodawcy, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń o wynagrodzenia za świadczenie udzielone świadczeniobiorcy w stanie nagłym

W ich ramach dowiesz się m.in.

  • czy prawo do finansowania świadczeń ponadlimitowych dotyczy tylko tych, które zostały udzielone w stanie nagłym, czy w każdym przypadku zagrożenia?
  • kiedy mamy do czynienia z udzielaniem świadczeń w sytuacji tzw. przymusu ustawowego? (jakie warunki muszą być spełnione)
  • jak zmieniły się warunki dochodzenia przez świadczeniodawcę zapłaty za świadczenia ponadlimitowe?
  • jakie są warunki zapłaty za świadczenia ponadlimitowe?
  • jakie wymogi musi spełniać wniosek składany przez świadczeniodawcę do NFZ?(skorzystaj z naszego wzoru wniosku)
  • w jakim terminie można złożyć wniosek o zapłatę wynagrodzenia za świadczenia udzielone ponad kwotę zobowiązania wynikającą z umowy
  • jakie są zasady zapłaty przez NFZ za udzielone świadczenia ponadlimitowe (jakie zmiany w tym zakresie wprowadził fundusz?)
  • od kiedy stosowane są nowe regulacje w zakresie finansowania świadczeń ponadlimitowych
Nowe zasady finansowania nadwykonań przez NFZ
Norbert Bonin

Product manager LEX Ochrona Zdrowia oraz LEX Medica

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.