Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Najciekawsze projekty legislacyjne UE zainicjowane w 2021 r.

04 sierpnia 2021

W ostatnich kilku miesięcach Komisja Europejska zaproponowała kilka ciekawych projektów legislacyjnych, o których pisaliśmy wcześniej w naszych publikacjach, a które warto przypomnieć. Pierwszy z nich dotyczył równości płac. Drugi - ochrony unijnego rynku przed subsydiami zagranicznymi. Trzeci - przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Firmy ujawnią dane o różnicach w płacach obu płci

Projektem, który wzbudza najwięcej wątpliwości i kontrowersji jest projekt dyrektywy w sprawie przejrzystości wynagrodzeń. Przewiduje on m.in. prawo pracownika do informacji o wysokości płac w podziale na płeć pracowników wykonujących w danej firmie taką samą pracę oraz do odszkodowania z tytułu dyskryminacji płacowej.

Więcej - zob.:

KE bierze się za nieunijne dotowane firmy

Opublikowany w maju b.r. projekt rozporządzenia dotyczącego subsydiów zagranicznych zakłócających konkurencję ma zasadniczo służyć realizacji dwóch celów. Po pierwsze - zapobieganiu przejęciom unijnych firm przez nieunijne przedsiębiorstwa dotowane z publicznych pieniędzy. Po drugie - ochronie zamówień publicznych przed udziałem w nich spółek spoza UE subsydiowanych przez państwo.

Więcej - zob.:

Będą poważne zmiany w prawie o praniu pieniędzy

Komisja Europejska zaproponowała również daleko idące zmiany w prawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dotyczą one m.in.: utworzenia unijnego organu do walki z praniem pieniędzy, objęcia przepisami całego sektora kryptoaktywów oraz ograniczenia płatności gotówkowych na duże kwoty do 10 tys. euro.

Więcej - zob.:

Najciekawsze projekty legislacyjne UE zainicjowane w 2021 r.
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.