Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Najważniejsze zmiany w pakiecie SLIM VAT – zapraszamy na bezpłatny webinar 12.01.2021 r.

07 grudnia 2020

Z dniem 1.01.2021 r. wejdą w życie regulacje zawarte w tzw. pakiecie SLIM VAT. Określenie SLIM to akronim od stwierdzenia Simple Local Modern VAT. Ma to sygnalizować główny kierunek tych zmian, jednakże wielu twierdzi, że sam projekt jest slim, czyli wyjątkowo szczupły. Szkolenie omówi najważniejsze z nowych regulacji.

Uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT

Głównym założeniem pakietu SLIM VAT jest uproszczenie fakturowania, zmiana dotychczasowego sposobu realizowania rozliczeń, czyli ujmowania faktur korygujących, a także stosowania kursów walutowych, terminów czy warunków odliczeń VAT.

SLIM VAT ma być prostszą formą obsługi, która wdraża nowe rozwiązania technologiczne wspólnie ze wsparciem e-usług administracyjnych, które w przyszłości zmniejszą obowiązki podatkowe.

Szkolenie z dr. hab. Adamem Bartosiewiczem, które odbędzie się 12 stycznia o 10:00, będzie poświęcone przedstawieniu najważniejszych zmian.

Chociaż rozwiązania te w większości należy ocenić pozytywnie, to jednak niektóre propozycje budzą zastrzeżenia ekspertów. Krytycznie jest przykładowo oceniana próba zmarginalizowania instytucji wiążącej informacji stawkowej – miała ona w sposób uczciwy zapewnić podatnikom bezpieczeństwo podatkowe, kiedy po faktycznym zbadaniu materii (np. w wyniku badań laboratoryjnych) organ interpretacyjny dokonywał klasyfikacji towarowej.

Niektóre z nowych regulacji stanowią drobne ułatwienia dla firm, ale także powodują dodatkowe obowiązki po stronie podatników w postaci niepisanej konieczności wprowadzenia nowych procedur. Część rozwiązań potwierdza dotychczasową praktykę i stanowi właściwą implementację przepisów unijnych po wyroku Trybunału Sprawiedliwości.

Program szkolenia online jest następujący:

  • Uwagi wstępne
  • Nowe regulacje dotyczące korekty podatku należnego
  • Nowe regulacje dotyczące korekty podatku naliczonego
  • Wydłużenie terminu na wywóz towarów przy zaliczce eksportowej
  • Wydłużenie terminu na rozliczenie podatku naliczonego
  • Informacje o pozostałych zmianach

Zapraszamy do udziału i rejestracji!

Najważniejsze zmiany w pakiecie SLIM VAT – zapraszamy na bezpłatny webinar 12.01.2021 r.
Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.