Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

LEX Edytor, czyli Twoje narzędzie do pracy zdalnej przy tworzeniu dokumentów

09 kwietnia 2020

Praca zdalna, w dobie rozprzestrzeniającego się koronawirusa, wymaga od nas stałego tworzenia dokumentacji elektronicznej. Konsekwentne śledzenie i monitorowanie zmian dostępne jest dzięki mechanizmom zawartych w Systemie Informacji Prawnej LEX, a więc powiadomieniom, alertom. Dla wielu odczuwalny może okazać się brak narzędzia do pracy zdalnej, które pozwoli utworzony dokument powiązać, podlinkować z zawartością aktu prawnego z LEX. Chcemy ergonomii w codziennej pracy i takim rozwiązaniem jest LEX Edytor.


LEX Edytor, czyli Twoje narzędzie do pracy zdalnej przy tworzeniu pism i dokumentów, zachowujące aktualną podstawę prawną aktów i orzeczeń z LEX

 

Do czego służy LEX Edytor?

LEX Edytor jest narzędziem łączącym pracę w systemie LEX z MS Word. System posiada innowacyjny algorytm, który dzięki silnej integracji z SIP LEX, pozwala na łatwiejszą pracę z dokumentami, które w swojej treści odwołują się do aktów prawnych oraz orzeczeń. Rozwiązanie jest narzędziem, która wspiera użytkownika w codziennej pracy i staje się jego nieodłączną częścią.

 

Czy są nakładane powiązania do aktów prawnych?

Bez wątpienia unikatową funkcją narzędzia LEX Edytor jest możliwość łatwego wyszukiwania i tworzenia powiązań do fragmentów tekstów aktów prawnych oraz orzeczeń sądowych. Rozwiązanie to wyposażone jest w algorytm, który rozpoznaje w tekście, które jego fragmenty są oznaczeniami aktów prawnych oraz orzeczeń. Dzięki czemu możliwe jest ich łatwe oznaczenie w tekście, a także praca z nimi. Aby skorzystać z tej funkcji wystarczy w zakładce „LEX Edytor” wybrać opcję „Szukaj powiązań”.

LEX Edytor, czyli Twoje narzędzie do pracy zdalnej przy tworzeniu pism i dokumentów, zachowujące aktualną podstawę prawną aktów i orzeczeń z LEX – fot. 1


Każdy utworzony dokument możemy powiązać z LEX oraz możemy również dodać go do swojej przestrzeni plikowej w LEX Cloud. W takiej sytuacji praca zdalna staje się zdecydowanie bardziej efektywna.

Czy można zweryfikować aktualność przepisów na wybraną datę?

W narzędziu LEX Edytor wprowadzone zostało pojęcie Daty dokumentu. Użytkownik ma możliwość zmiany daty dokumentu zarówno na wartość przeszłą jak i przyszłą. Wprowadzenie takiej zmiany powoduje usunięcie powiązań i przeszukanie dokumentu na nowo, tak by wskazywał on na akty prawne i orzeczenia aktualne oraz obowiązujące we wskazanym przez użytkownika dniu. Także wszystkie zapytania o zmiany w powołanych dokumentach dokonywane będą w kontekście daty dokumentu, co powoduje poczucie bezpieczeństwa i aktualności powoływanej wartości prawnej.


Więcej o LEX Edytor > zobacz nagranie

 

 

 

LEX Edytor, czyli Twoje narzędzie do pracy zdalnej przy tworzeniu pism i dokumentów, zachowujące aktualną podstawę prawną aktów i orzeczeń z LEX – fot. 2
Karolina Bembnista
Product Manager LEX Office
 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.