Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Negatywne konsekwencje wymuszą korzystanie z białej listy podatników VAT

01 lipca 2019

Od 1 września zacznie działać tzw. biała lista podatników VAT. To cenne narzędzie w procesie weryfikacji kontrahenta i wykazania należytej staranności. Niestety dla podatników nie oznacza wyłącznie korzyści, lecz obowiązki, a nawet sankcje.

Obecnie wsparcie w zwiększaniu bezpieczeństwa obrotu oraz wzmacnianiu uczciwej konkurencji spełniają 3 autonomiczne narzędzia. Są to:

  • wykaz podatników, w stosunku do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru podatników VAT,
  • wykaz podatników, których rejestracja w zakresie VAT została przywrócona,
  • wykaz potwierdzający status podatników VAT czynnych oraz zwolnionych.

Negatywne konsekwencje wymuszą korzystanie z białej listy podatników VAT

Szybka i pełna informacja o kontrahencie

Trzy odrębne wykazy często stanowią spore obciążenie w procesie weryfikacji szczególnie dla przedsiębiorców, którzy współpracują z wieloma dostawcami czy usługodawcami. Od 1 września nastąpi w tym zakresie zmiana. Zacznie funkcjonować jedna baza zawierająca wszystkie informacje o statusie podatników VAT do 5 lat wstecz. To tzw. biała lista podatników VAT. Informacje zamieszczone w wykazie będzie można wyszukiwać według NIP lub fragmentu nazwy (nazwiska) wyszukiwanego podmiotu. Biała lista podatników VAT będzie dostępna w postaci elektronicznej, zarówno na stronie Ministerstwa Finansów jak i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Za ułatwieniem idą sankcje

Wprowadzenie białej listy podatników VAT oznaczać będzie niestety również kolejne obowiązki, a także ryzyko zastosowania sankcji w stosunku do podatników. W związku z faktem, iż w przedmiotowym wykazie zostały zamieszczone numery rachunków bankowych, przedsiębiorcy będą zobligowani każdorazowo przed wykonaniem przelewu do danego kontrahenta, dokonać stosownego sprawdzenia, w zakresie jego zgodności z numerem rachunku, który został ujawniony na białej liście podatników. Płatności powyżej 15 tys. zł dokonywane na rachunki inne niż rachunki zgłoszone do urzędu skarbowego, nie będą mogły stanowić dla wypłacających je podatników kosztów uzyskania przychodów. Poza tym dokonanie płatności na inny niż zgłoszony rachunek skutkować może solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe w VAT kontrahenta. Aby szczegółowo poznać najważniejsze założenia nowelizacji, strukturę białej listy podatników VAT, ograniczenia oraz sankcje a także możliwości uniknięcia tych sankcji proponujemy zapoznanie się z komentarzem praktycznym Pana Jakuba Żacha pt.: Biała lista podatników VAT. Zagadnienie omówił także doradca podatkowy, Pan Łukasz Postrzech w LEX News: Biała lista podatników - ułatwienie czy nowe obowiązki? Zachęcam do wysłuchania!!!

Michał Malinowski

product manager Księgowość i Podatki

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.