Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nieautoryzowana transakcja płatnicza

11 października 2023

Oszustwa w transakcjach internetowych zdarzają się nieustannie, a ich celem coraz częściej padają nie pieniądze, ale dane związane z rachunkiem bankowym. Wystarczy nakłonić właściciela rachunku do ujawnienia niezbędnych informacji, np. poprzez kliknięcie w fałszywy link do autoryzacji płatności. Pozwala to oszustom na dowolne dysponowanie środkami z rachunku, do którego uzyskali dostęp, a jednocześnie ogranicza możliwość odzyskania środków przez klienta banku.

Kulisy wyłudzania danych

Klient jednego z banków („Bank A”) zapoznał się w Internecie z reklamą dotyczącą finansowego produktu inwestycyjnego przedstawiającą oferty dwóch spółek akcyjnych, w której wykorzystano wizerunki znanych polityków oraz zdjęcia z obchodów 60 rocznicy powstania spółki X.

Klient banku wypełnił formularz kontaktowy zawarty w reklamie, podając w nim swoje imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.

Następnego dnia skontaktowała się z nim telefonicznie osoba, która przedstawiła mu zasady dalszej współpracy. Przekazano klientowi dane do przelewu kwoty 650 zł na rachunek, z którego miały być pobierane środki do inwestycji. Klient dokonał przelewu z rachunku bankowego prowadzonego przez bank Y.

W kolejnych dniach z Banku A kontaktował się analityk, który nakłaniał klienta do zainwestowania większej kwoty. Przekazał mu także, że będzie miał dostęp do swoich środków na rachunku inwestycyjnym, jeżeli zainstaluje w telefonie oraz na komputerze aplikacje służące do zdalnego dostępu do pulpitu. Klient banku wykonał instrukcje rzekomego analityka.

Ostatecznie z rachunku należącego do A nieznani sprawcy skradli kwotę ponad 100 000 zł.

 

Czy zachowanie klienta banku polegające na zainstalowaniu aplikacji umożliwiającej przestępcom zdalny dostęp do telefonu (komputera) może zostać uznane za rażące niedbalstwo?

Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych klient banku odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w art. 42 ustawy o usługach płatniczych. Co za tym idzie, ocena czy płatnik odpowiada za nieautoryzowaną transakcję płatniczą w pełnej wysokości, jest uzależniona przede wszystkim od tego, czy można mu przypisać rażące niedbalstwo, jeżeli chodzi o obowiązek przechowywania instrumentu płatniczego z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania go osobom nieuprawnionym.

W LEX News radca prawny Michał Mikołajczak omawia wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 17 kwietnia 2023 r., XXV C324/22, dotyczący zasad odpowiedzialności banku za nieautoryzowane transakcje płatnicze. Z nagrania dowiesz się jakie wnioski płyną z wyroku i jakie skutki mogą za sobą nieść w sprawach o podobnym przedmiocie.

Podział majątku wspólnego małżonków

Monika Kozłowska

Product Manager

LEX Banki