Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

NIK zbadał upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w jst

15 listopada 2019

NIK apeluje o wzmocnienie kontroli nad udzielaniem upoważnień do podejmowania decyzji administracyjnych i innych czynności. Stosowanie upoważnień jest w urzędach powszechną praktyką, ale gdy przekaże je niewłaściwa osoba, zostaną one udzielone zbyt późno albo w niepełnym zakresie, to może to być podstawa do unieważnienia podjętych decyzji.

Wyniki kontroli

Kontrola samorządów przeprowadzona przez NIK dała niespodziewany wynik - w aż 60% skontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego wykryto upoważnienia przekazane w nieprawidłowy sposób. I mimo tego, że przekazywanie upoważnień jest częste w urzędach, w wielu przypadkach okazuje się, że są one wadliwe - przekazane przez niewłaściwą osobę, udzielone zbyt późno lub w niepełnym zakresie.

Skutki wad upoważnienia

Jak stanowi KPA, jeżeli upoważnienie przekazane zostanie w nieprawidłowy sposób, może to stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji, jako wydanych bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Zwykle osoby, które podejmowały decyzje na podstawie wadliwie wystawionych upoważnień tłumaczyły kontrolerom, że nie zdawały sobie z tego sprawy. Kolejny skutek nieprawidłowego upoważnienia jest równie poważny- na podstawie nieważnych decyzji urzędy pobrały prawie 6 mln złotych i wypłaciły ponad 1 mln 700 tys. złotych.

Słabe punkty jst

Kwestionowane przez NIK upoważnienia obowiązywały w aż 60% skontrolowanych jednostek. Na ich podstawie urzędnicy wydali ponad 2 mln 800 tys. decyzji administracyjnych - są podstawy do podważenia 24 tys. z nich. Zwykle dlatego, że upoważnienia, które teoretycznie umożliwiały podjęcie decyzji wydawały osoby do tego nieuprawnione

Głównymi przyczynami nieprawidłowości były:

  • brak wewnętrznych procedur dotyczących wystawiania tych dokumentów - w tym pisemnych zasad ich udzielania (NIK wskazuje również na potrzebę doprecyzowania istniejących procedur dotyczących udzielania upoważnień),
  • nieweryfikowanie projektów upoważnień przez radców prawnych (w połowie objętych kontrolą nie przewidziano obowiązku uzgadniania projektu upoważnienia z radcą prawnym zatrudnionym w urzędzie co, zdaniem Izby, było nierzetelne).

Oficjalne wyniki kontroli znajdą Państwo TUTAJ.

Pierwsza pomoc

Polecamy Państwa uwadze wzory upoważnień pracowników organu administracji publicznej, które w prosty i szybki sposób wykorzystają Państwo dzięki możliwości edycji:  

Więcej wzorów znajdą Państwo TUTAJ.

Polecamy także inne nasze publikacje, w tym np. komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego czy ustawy o samorządzie gminnym.

Małgorzata Milewicz
Młodszy redaktor

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

 

 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.