Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowa odpowiedzialność solidarna w VAT od 1.01.2020 r.

22 stycznia 2020

Wejście w życie białej listy podatników VAT wprowadziło nową solidarną odpowiedzialność przedsiębiorców. W przypadku dokonania płatności na niewłaściwe konto nieznajdujące się na białej liście wystąpi odpowiedzialność solidarna kupującego względem sprzedawcy/usługodawcy.

Kogo obejmuje solidarna odpowiedzialność?  

Od 2020 r. w Ordynacji podatkowej pojawił się nowy przepis art. 117ba. Na jego podstawie w niektórych przypadkach w sytuacji dokonania zapłaty na rachunek spoza białej listy podatnicy VAT będą odpowiadać solidarnie z dostawcą towarów lub usługodawcą za jego zaległości podatkowe. Oznacza to, że nabywca towaru/usługi odpowiada całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe w VAT sprzedawcy/usługodawcy w zakresie tej części VAT, który przypada na daną fakturę.  

Z pomocą procedury pt. Odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe w przypadku dokonywania zapłaty na rachunek spoza  białej listy łatwo ustalisz, czy w stanie prawnym obowiązującym od 2020 r. wystąpi odpowiedzialność solidarna z dostawcą towarów lub usługodawcą za jego zaległości podatkowe w związku z dokonaniem zapłaty na rachunek spoza białej listy.  

Nowa odpowiedzialność solidarna w VAT od 1.01.2020 r.

Jakie są warunki zastosowania odpowiedzialności solidarnej?  

Po pierwsze – odpowiedzialność solidarna będzie mogła mieć miejsce tylko wówczas, jeżeli dokonywana na rachunek bankowy spoza tzw. białej listy zapłata jest zapłatą należności za dostawę towarów lub świadczenie usług. W przypadku innych rodzajów zapłaty odpowiedzialność solidarna na podstawie nowych przepisów nie będzie miała miejsca.

Po drugie – odpowiedzialność solidarna pojawi się tylko wtedy, jeżeli dostawcą towarów lub usługodawcą będzie podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Nie dotyczy więc ona innych dostawców lub usługodawców.

Po trzecie wreszcie – solidarna odpowiedzialność solidarna zaistnieje, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego. W przeciwnym razie nie będzie ona mieć miejsca.

Co wyłączy odpowiedzialność solidarną w VAT?

Solidarnej odpowiedzialności nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik złożył zawiadomienie (ZAW-NR) o zapłacie należności na inny rachunek bankowy, który nie znajduje się na białej liście – do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

Przeczytaj także:

Biała lista podatników VAT pomaga, ale tylko w teorii  

Nowe sankcje za zapłatę na rachunek spoza białej listy lub z pominięciem obowiązkowego split paymentu        

Nowa odpowiedzialność solidarna w VAT od 1.01.2020 r. – fot. 1
Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"
product manager Procedury Biznes

 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.