Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowelizacja KPC przywraca odrębną procedurę gospodarczą

22 sierpnia 2019

Specyfika obrotu gospodarczego w powiązaniu z profesjonalnym charakterem działalności prowadzonej przez przedsiębiorców skłoniła polskiego ustawodawcę do przywrócenia odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. Nastąpiło to mocą ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.  

Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych wprowadzono do Kodeksu postępowania cywilnego 1 października 1989 r. mocą ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych. Zniesiono je natomiast ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Mimo to, w praktyce nadal funkcjonowały sądy gospodarcze, które począwszy od dnia 3 maja 2012 r. rozpoznawały sprawy gospodarcze w procesie zwykłym.

Nowelizacja KPC przywraca odrębną procedurę gospodarczą

Wprowadzona w wyniku nowelizacji KPC regulacja postępowania gospodarczego, (która w tym zakresie wejdzie w życie 7 listopada 2019 r.) nie stanowi prostego powtórzenia regulacji obowiązujących przed dniem 3 maja 2012 r. Niektóre instytucje przywrócono, inne zmodyfikowano, wprowadzono też nowe rozwiązania. Wprowadzone nowelizacją KPC odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych ma być udoskonaloną formą pierwotnej regulacji, pomijającą niepraktyczne rozwiązania i wprowadzającą kilka nowości.

Jak będzie wyglądało nowe postępowanie gospodarcze?

Nie przywrócono np. niedopuszczalności zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron, niedopuszczalności udzielania przez sąd pouczeń stronom i niedopuszczalności przeprowadzenia z urzędu dowodu z zeznań stron. Nowością zaś jest np. umowa dowodowa czy rozszerzenie katalogu spraw gospodarczych. Wprowadzone zmiany w założeniu mają zapewnić szybsze i sprawniejsze rozpoznawanie spraw o charakterze gospodarczym. Należy jednak pamiętać, że wiążą się z nimi także nowe obowiązki stron i pełnomocników procesowych oraz sędziów.

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak będzie wyglądała nowa procedura gospodarcza czy jakie sprawy po nowelizacji KPC będą rozpatrywane przez sądy gospodarcze, zapoznaj się ze znajdującymi się w programie LEX publikacjami:

Jeśli chcesz dowiedzieć się, co jeszcze zmieni się w procedurze cywilnej - zapisz się na bezpłatne szkolenia online poświęcone nowelizacji KPC.

Katarzyna Irytowska

product manager LEX Kancelaria Prawna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.