Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Prawie wszystko o nowej unijnej dyrektywie rodzicielskiej

05 marca 2020

Ubiegłoroczna nowa unijna dyrektywa rodzicielska ma polepszyć sytuację rodziców w pracy. Chociaż od jej uchwalenia minęło trochę czasu, to w Polsce, poza nielicznymi wyjątkami, nie doczekała się gruntownego omówienia. Tym bardziej na uwagę zasługuje jej analiza, której podjął się prof. Andrzej M. Świątkowski, powszechnie uznany autorytet z zakresu prawa pracy.

Analiza dyrektywy Dostęp po zalogowaniu 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, bo tak brzmi właściwa nazwa tego aktu prawnego, została zawarta w obszernym artykule pt. Publicznoprawne obowiązki państw członkowskich Unii Europejskiej w sferze spraw prywatnych - dyrektywa 2019/1158 Dostęp po zalogowaniu , który ukazał się najpierw w Przeglądzie Prawa Publicznego i w ślad za tym w programie LEX Prawo Europejskie.
Rozważania autora nie skupiają się na przedstawieniu polskiej perspektywy unijnej regulacji, ta bowiem była już przedmiotem licznych artykułów w prasie fachowej. Zamiast tego autor wnikliwie omawia po kolei poszczególne zagadnienia uregulowane przez przepisy dyrektywy i wyjaśnia, jak należy rozwiązywać różne problemy interpretacyjne, co sprawia, że artykuł można traktować właściwie jako całościowy komentarz do tego aktu prawnego.

W artykule zostały poddane analizie następujące zagadnienia:

 • podmiotowy i przedmiotowy zakres zastosowania dyrektywy, w tym zwłaszcza beneficjenci jej przepisów oraz definicje urlopów i elastycznej organizacji pracy
 • obowiązki państw członkowskich UE i prawa podmiotowe beneficjentów w zakresie:
  urlopu ojcowskiego,
  urlopu rodzicielskiego,
  urlopu opiekuńczego i czasu wolnego od pracy,
  elastycznej organizacji pracy,
  prawa do wynagrodzenia lub świadczeń pieniężnych
  praw pracowniczych
  ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy oraz
  sankcji prawnych
 • transpozycja dyrektywy do porządku prawnego państwa członkowskiego.
Wszystko o nowej unijnej dyrektywie rodzicielskiej
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie