Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiany w prawie UE: zarządzanie danymi, płaca minimalna, jedna ładowarka, itd.

14 czerwca 2022

Trzy akty prawne ogłoszone w dzienniku urzędowym UE i trzy projekty legislacyjne, o których informacje znalazły się na unijnych stronach internetowych - aż tyle istotnych aktów pojawiło się w pierwszej dekadzie czerwca. Ich tematyka jest bardzo szeroka. Obejmuje takie zagadnienia jak: zarządzanie danymi, cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości, sieci energetyczne, płaca minimalna, równowaga płci w zarządach spółek i uniwersalna ładowarka do urządzeń elektronicznych.

O aktach i projektach piszemy szczegółowo w programie LEX Prawo Europejskie.

Będzie łatwiej dzielić się danymi

Umożliwienie swobodnego przepływu danych w UE i między sektorami oraz ułatwienie ich używania do badań i tworzenia innowacyjnych usług i produktów - oto cele opublikowanego 3 czerwca br. tzw. aktu w sprawie zarządzania danymi. Nowe przepisy mają przynieść korzyści społeczeństwu, obywatelom i przedsiębiorstwom. Datę początku ich stosowania wyznaczono na dzień 24 września 2023 r.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz TUTAJ.

UE wprowadza nowy system e-CODEX

Cyfryzację transgranicznej komunikacji organów sądowych oraz ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości obywatelom i firmom stawia sobie z kolei za za cel rozporządzenie o systemie e-CODEX. Opublikowane 1 czerwca rozporządzenie wprowadza całkowicie nowe zasady funkcjonowania systemu. Przekazuje on zarządzanie systemem e-CODEX ustanowionej przez rozporządzenie 2018/1726 Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) w miejsce konsorcjum państw członkowskich i innych organizacji, co ma zapewnić systemowi stabilne i długotrwałe ramy prawne.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz TUTAJ.

Transeuropejskie sieci energetyczne

Unia Europejska opublikowała również nowe wytyczne dla transeuropejskiej infrastruktury energetycznej. Przewidują one wspieranie wodoru, odejście od stałych paliw kopalnych oraz stopniowe wycofywanie gazu ziemnego. Warto podkreślić, że Polska ma uczestniczyć w 8 z 14 priorytetowych korytarzy i obszarów tematycznych przewidzianych w unijnym rozporządzeniu na ten temat.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz TUTAJ.

Adekwatna płaca minimalna

Posuwają się do przodu prace nad projektem dyrektywy o adekwatnej płacy minimalnej. Dzięki wstępnemu porozumieniu osiągniętemu przez Parlament Europejski i Radę UE uzgodniono unijne zasady ustalania odpowiednich płac minimalnych, przewidzianych w prawie krajowym lub w układach zbiorowych. Tymczasowe porozumienie polityczne będzie teraz musiało zostać formalnie zatwierdzone przez PE - najpierw przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, a następnie poddane głosowaniu plenarnemu. Osobno swoją ostateczną zgodę wyrazić musi również Rada.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz TUTAJ.

Równowaga płci w zarządach spółek

Wstępne porozumienie polityczne udało się również osiągnąć obu instytucjom odnośnie projektu tzw. dyrektywy w sprawie kobiet w zarządach. Przewiduje on bardziej zrównoważoną reprezentację płci w zarządach spółek notowanych na giełdzie. Na czym owa zrównoważona reprezentacja płci ma polegać i w jakich terminach ma się realizować w państwach UE - o tym więcej w naszym omówieniu projektu.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz TUTAJ.

Uniwersalna ładowarka

Parlament Europejski i Rada UE porozumiały się także wstępnie w sprawie projektu dyrektywy wprowadzającej uniwersalną ładowarkę do urządzeń elektronicznych. Z projektu wynika, że od jesieni 2024 r. wszystkie nowe telefony komórkowe i inny niż laptopy sprzęt elektroniczny będą musiały być wyposażone w port ładowania USB-C. O tym, czy obowiązkiem wyposażenia w port ładowania USB-C objęte są również laptopy, a jeśli tak, to na jakich zasadach przeczytasz w streszczeniu projektu.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz TUTAJ.

Zmiany w prawie UE: zarządzanie danymi, płaca minimalna, jedna ładowarka, itd.
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.