Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Młodzieżowa ofensywa w JST

06 lipca 2021

Młode pokolenie domaga się większego udziału w procesie decyzyjnym na poziomie samorządu - wynika z uzasadnienia zmian samorządowych ustaw ustrojowych. W efekcie nastąpiło wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików.

Zobowiązanie do angażowania młodzieży w istotne sprawy

Zmiany oznaczają zwiększenie udziału młodzieży w tworzeniu lub opiniowaniu na poziomie samorządu aktów prawnych, które dotyczą przyszłości młodego pokolenia. Zmiany ustawowe precyzują zadania młodzieżowych rad.

Aktywność przedstawicieli młodego pokolenia pozwoli uzyskać doświadczenie publiczne i społeczne, a także umiejętność analizy problemów lokalnych. Wzmocnienie młodzieżowych rad ma przysłużyć się zwiększeniu poziomu edukacji obywatelskiej młodych osób, które w większym zakresie będą reprezentowane na forum publicznym. Oznacza to też pobudzenie idei samorządności wśród młodzieżowych przedstawicieli danej wspólnoty lokalnej.

Z własnej inicjatywy lub na wniosek

Nowy komentarz praktyczny Młodzieżowe rady gmin, powiatów i województw analizuje najważniejsze aspekty nowelizacji ustawy, jak:

  • tryb tworzenia młodzieżowej rady gminy, na który składa się m.in. obowiązek nadania statutu oraz określenie kręgu podmiotów posiadających inicjatywę do jej utworzenia,
  • określenie katalogu kompetencji przysługujących młodzieżowej radzie gminy,
  • zasady ponoszenia kosztów funkcjonowania młodzieżowej rady gminy przez gminę.

Równocześnie z opracowaniem komentarzowym dostępny jest w temacie również szereg wzorów ułatwiających realizację zarówno uprawnień, jak i obowiązków, m.in.:

Nowe zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie epidemii
Rafał Bułach

product manager działu Administracja Publiczna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.