Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowelizacja KPC nakłada na pełnomocników nowe obowiązki

05 sierpnia 2019

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wdraża m.in. nowe podejście do zarządzania sprawą cywilną na etapie przygotowania do rozprawy. Wiążą się z tym nowe obowiązki stron oraz pełnomocników procesowych zastępujących strony.

Największe zmiany dotyczące pełnomocników procesowych, jakie wprowadza ustawa z dnia 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, obejmują zakres postępowania rozpoznawczego. Reforma zakłada wielowariantowy model postępowania rozpoznawczego składający się z etapu wymiany pism procesowych (przygotowawczych), posiedzenia przygotowawczego mającego na celu zakończenie postępowania bez przeprowadzania rozprawy oraz rozprawy, jako ostateczności, która stanie się kulminacją postępowania sądu ze sprawą.

Pełnomocnicy procesowi muszą liczyć się z nowymi obowiązkami w związku z reformą KPC

Reforma k.p.c., zakładając wielowariantowy model postępowania rozpoznawczego, wprowadza szereg obowiązków, które przyjdzie spełnić pełnomocnikom procesowym zastępujących strony.

Nowe obowiązki pełnomocników procesowych na etapie przygotowania sprawy

Na etapie przygotowania sprawy do rozpoznania należy pamiętać m.in. o:

  • obligatoryjnej odpowiedzi na pozew i skutkach niezłożenia jej w terminie,
  • nowych wymogach pisma procesowego, w tym pisma przygotowawczego i wniosku dowodowego oraz
  • obowiązkowym udziale w posiedzeniu przygotowawczym i sankcjach, które grożą w wypadku niestawiennictwa.

O czym jeszcze trzeba pamiętać

Strony i ich pełnomocnicy procesowi będą aktywnie uczestniczyć w czynnościach organizacyjnych sądu. Ustalą porządek czynności w sprawie, w tym kolejność i terminy przeprowadzania dopuszczonych dowodów, a także termin zamknięcia rozprawy i ogłoszenia wyroku. Dzięki planowi rozprawy będzie możliwe precyzyjne przygotowanie rozpoznania sprawy cywilnej. Należy również pamiętać, że po wydaniu wyroku, aby złożyć przykładowo apelację, konieczne stanie się wniesienie prawidłowo opłaconego wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany mają usprawnić rozstrzyganie spraw cywilnych.

Szczegółowo nowe obowiązki pełnomocników procesowych zostały opisane w publikacji dostępnej w programie LEX - Nowe obowiązki pełnomocników procesowych - reforma KPC.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, co jeszcze zmieni się w procedurze cywilnej - zapisz się na bezpłatne szkolenia online poświęcone nowelizacji KPC.

Katarzyna Irytowska

Product manager LEX Kancelaria Prawna

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.