Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowe obowiązki pieszych oraz kierujących pojazdami od 1 czerwca 2021 r.

01 czerwca 2021

Kierowców pojazdów, ale także pieszych czekają duże zmiany. Zmiany mają służyć zwiększeniu bezpieczeństwa pieszych, ale w dużej mierze skierowane są do kierowców, na zmianę zachowania których mają wpłynąć. Zmiany wchodzą w życie 1 czerwca 2021 r.

Sytuacja prawna kierujących pojazdami

W komentarzu praktycznym dostępnym w LEX - Nowe obowiązki pieszych oraz kierujących pojazdami szczegółowo wskazano jakie zmiany czekają kierujących pojazdami. Kerowcy pojazdów szosowych zostali zobligowani do utrzymania przez całą dobę na obszarze zabudowanym jednolitej prędkości maksymalnej - 50 km/h. Nowym obowiązkiem po stronie kierujących pojazdami szosowymi, jest konieczność ustąpienia pierwszeństwa przez kierującego nie tylko pieszemu znajdującemu się na tym przejściu, ale również wchodzącemu na to przejście. Jak wskazuje Autor w komentarzu: "nie oznacza to zatem konieczności zatrzymania pojazdu, gdy pieszy jedynie oczekuje na wejście na jezdnię. Jednakże oznacza to konieczność wzmożenia czujności przez kierującego pojazdem w sytuacji gdy z mowy ciała pieszego wynika, iż kończy już oczekiwanie na znalezienie się na przejściu dla pieszych, lub z dynamiki zbliżania się do granicy chodnika z przejściem dla pieszych wynika, iż ma on zamiar wejść na jezdnię lub torowisko przed jadący pojazd". Ze względu na inną dynamikę jazdy i hamowania tramwajem obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu dotyczy tylko pieszych już znajdujących się na torowisku. Podsumowując od 1 czerwca pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju. Ponadto na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem obowiązany jest zachować minimalny odstęp od poprzedzającego go - na tym samym pasie ruchu - pojazdu.

Sytuacja prawna pieszych

Jeśli chodzi o nowe obowiązki i regulacje dla pieszych to zmiany obejmują przede wszystkim:

  • wprowadzenie wprost obowiązku zachowania szczególnej ostrożności również przez pieszego wchodzącego na jezdnię lub torowisko,
  • wprowadzenie pierwszeństwa przed pojazdem poruszającym się jezdnią również dla pieszego wchodzącego na przejście dla pieszych, a nie jedynie znajdującego się na przejściu dla pieszych.

Wprowadzono także zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jednię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Zasada ograniczonego zaufania

Wydaje się, że nowe regulacje jeszcze większy nacisk kładą na jedną z najważniejszych, choć ogólnych reguł, które konstytuuje Prawo o ruchu drogowym, tzw. zasadę ograniczonego zaufania. Jak wskazuje Autor w linii orzeczniczej - Zasada ograniczonego zaufania w ruchu drogowym "Jak każda klauzula generalna podlega ona szczególnie szerokiemu procesowi interpretacji i w efekcie znalazła bogate odzwierciedlenie w orzecznictwie sądowym. Z uwagi na masowość ruchu drogowego prawidłowe i powszechne rozumienie tej zasady ma znaczenie nadzwyczajne."

Linie orzecznicze w LEX Kompas Orzeczniczy

Ustalenie praktyki orzeczniczej i obowiązujących linii orzeczniczych stanowi podstawę pracy prawnika. Okazuje się, że research orzeczniczy może zająć więcej czasu niż napisanie pisma procesowego. Może trwać kilka godzin, a nawet kilka dni. Dzięki nowym funkcjonalnościom dostępnym w LEX Kompas Orzeczniczy taki research może być znacznie krótszy.

Linie orzecznicze w LEX kompas Orzeczniczy


Zobacz, jak LEX Kompas Orzeczniczy działa w praktyce.

 

Katarzyna Irytowska
Product manager LEX Kancelaria Prawna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.