Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowe obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości od lipca 2021

22 lipca 2021

Od 1 lipca br. wszedł w życie nowy obowiązek nałożony na osoby władające budynkami do składania w urzędach gmin deklaracji o źródłach ogrzewania budynków. Dane z deklaracji trafiają do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do złożenia deklaracji zobligowani są zarówno właściciele jak i zarządcy budynków.

Czym jest CEEB?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków powstała na mocy ustawy z 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2127). CEEB jest ogólnopolskim systemem zbierającym dane na temat źródeł ciepła. W systemie są zbierane informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym. Obejmuje ona indywidualne gospodarstwa domowe, ale także warsztaty i zakłady usługowe. Umożliwia zbieranie danych dotyczących stanu energetycznego budynków oraz informacji o formach pomocy publicznej przyznanych na termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach.

Jakie są nowe obowiązki właścicieli budynków?

Każdy właściciel czy zarządca budynku jest zobligowany do złożenia deklaracji o urządzeniach zapewniających ciepło i ma na to 12 miesięcy w przypadku źródeł uruchomionych przed 1 lipca. Natomiast w przypadku nowych obiektów obowiązek ten należy spełnić w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym rozpocznie się legalne użytkowanie budynku.

W jaki sposób prawidłowo złożyć deklarację?

Aby złożyć deklarację on-line trzeba mieć profil zaufany lub e-dowód. Dla osób, które nie mogą złożyć deklaracji drogą cyfrową, istnieje także możliwość złożenia jej w sposób tradycyjny, czyli osobiście w urzędzie gminy właściwym dla miejsca budynku, albo wysyłając pocztą na adres tego urzędu. Niedopełnienie obowiązku podlega grzywnie w wysokości nawet do 5000 zł. Nie ma natomiast przewidzianych sankcji za błędne wprowadzenie danych. Więcej na ten temat w komentarzu autorstwa Pani Adrianny Ogonowskiej:

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – nowe obowiązki właścicieli, zarządców budynków oraz jednostek samorządu terytorialnego

Nowe obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości od lipca 2021
Kamila Kokoszewska

product manager Budownictwo

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.