Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Czym jest i jakie ma funkcje umowa dowodowa w postępowaniu gospodarczym?

14 listopada 2019

W związku z ogromną nowelizacją procedury cywilnej, od 7 listopada do KPC wraca postępowanie w sprawach gospodarczych. Nowe przepisy określają m.in. jakie sprawy są sprawami gospodarczymi. Nowością w postępowaniu w sprawach gospodarczych jest też umowa dowodowa.

Czym jest umowa dowodowa?

Jest to umowa procesowa, mocą której strony ograniczają zakres postępowania dowodowego, przez wyłączenie określonych rodzajów dowodów. Jak pisze Maciej Rzewuski w dostępnym w LEX komentarzu praktycznym - "zadaniem tytułowej instytucji jest uwydatnienie zasady, że strony są gospodarzami procesu cywilnego i że mogą przyczynić się do sprawniejszego rozwiązania sporu".

Cel umowy dowodowej?

Zawarcie umowy dowodowej skutkuje zakazem dopuszczenia przez sąd z urzędu dowodu wyłączonego mocą takiej umowy. Jak podkreśla Autor: "objęcie umową dowodu przeprowadzonego przed sądem przed jej zawarciem, nie pozbawia go mocy dowodowej. Projektodawca zaznaczył, że skoro efektem zawarcia umowy dowodowej jest niemożność przeprowadzenia określonych dowodów, które miały posłużyć do wykazania określonych faktów, to sąd musi w inny sposób ustalić, czy fakty te miały miejsce. Oceny tej dokonuje na podstawie twierdzeń stron co do faktów, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności sprawy". Więcej na temat nowego postępowania gospodarczego w LEX:

Jeśli chcesz poznać, co jeszcze zmieni się w procedurze cywilnej - zapisz się na  bezpłatne szkolenia online poświęcone nowelizacji KPC.

Katarzyna Irytowska
product manager LEX Kancelaria Prawna

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.