Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowe PZP czeka na wejście w życie

14 listopada 2019

Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych została ogłoszona w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Termin ten tylko teoretycznie jest odległy, ponieważ akt wprowadza sporo nowych rozwiązań, a także modyfikuje istniejące, zatem potrzeba czasu na zapoznanie się z nimi i prawidłowe zastosowanie. 

Nowe PZP to obszerna ustawa  

Uczestnicy rynku zamówień publicznych będą musieli zmierzyć się z obszernością nowej ustawy (składa się z 623 artykułów) oraz systematyką przepisów odmienną od tej, znanej z obecnie obowiązującego Prawa zamówień publicznych. Biorąc pod uwagę, że obecne PZP obowiązuje od 15 lat, zamawiający i wykonawcy są ogromnie przyzwyczajeni do rozmieszczenia przepisów w konkretnych rozdziałach i bardzo często posługują się numerami artykułów w codziennej pracy. Nowy akt zmienia znacząco porządek przepisów, przez co może okazać się nieco problematyczny.

Nowe PZP - po co?  

Celem wprowadzenia nowej regulacji jest m.in. uproszczenie zasad udzielania zamówień publicznych, a także poprawa pozycji wykonawców i podwykonawców jako partnerów w realizacji kontraktu. Ustawodawcy chodziło też o to, by zwiększyć efektywność, innowacyjność i przejrzystość zamówień oraz zmaksymalizować udział małych i średnich przedsiębiorstw w realiacji publicznych kontraktów. Czas pokaże, czy uda się te cele osiągnąć.

Nowe PZP to nowe rozwiązania  

Ustawa wprowadza szereg nowych instytucji, które mają wpłynąć na realizację założonych celów. Są to dla przykładu:

  • określenie progu zamówień bagatelnych na poziomie 130.000 PLN
  • nowe definicje - np. innowacje, łańcuch dostaw, dokumenty zamówienia
  • etap wstępnych konsultacji rynkowych jako narzędzie pomocne zamawiającemu w zamówieniu optymalnego rozwiązania,
  • katalog klauzul abuzywnych (niedozwolonych) w umowach ws. zamówień publicznych, co jest ukłonem w stronę wykonawców
  • jeden wyspecjalizowany sąd do rozpatrywania skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, co z pewnością wpłynie na ujednolicenie linii orzeczniczych w sprawach z zakresu zamówień publicznych

Nagranie ze szkolenia o nowym PZP już dostępne w LEX 

Zapraszam do zapoznania się z nagraniem ze szkolenia online, w trakcie którego przedstawiono najważniejsze nowe instytucje i kluczowe zmiany, które wprowadza nowe Prawo zamówień publicznych.

Przykładowo, poza wskazanymi wyżej rozwiązaniami, podczas szkolenia była mowa o:

  • trybie podstawowym - nowej procedurze udzielenia zamówienia o wartości poniżej progów UE
  • zmianach w zakresie warunków udziału w postępowaniu
  • waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w wyniku zmian cen materiałów lub istotnych kosztów realizacji zamówienia
  • zmianach w środkach ochrony prawnej
  • polubownym rozstrzyganiu sporów na etapie realizacji umowy.

Oprócz nagrania, do Państwa dyspozycji jest prezentacja, będąca podstawą szkolenia, oraz odpowiedzi na pytania, które padły podczas szkolenia. Mogą Państwo również zdać test i uzyskać certyfikat z odbycia kursu.

Szkolenie poprowadziła Małgorzata Sieradzka, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, adwokat specjalizujący się w prawie konkurencji oraz prawie zamówień publicznych.

Anna Stańczuk
redaktor naczelna działu Administracja Publiczna

 

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i korzystaj z pełnych możliwości LEX.

Zaloguj się

 

 

 

 

 

 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.