Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowe sankcje za zapłatę na rachunek spoza białej listy lub z pominięciem obowiązkowego split paymentu

14 stycznia 2020

Od 1 stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywać nowe podatkowe sankcje związane z zapłatą na rachunek spoza białej listy lub z pominięciem obowiązkowego split paymentu. Sankcje te dotyczą zarówno podatku VAT, jak i podatku dochodowego. Sankcje te mają jednak zastosowanie tylko wówczas, gdy spełniony jest szereg warunków.

Od 1 września 2019 r. zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT, zwany potocznie białą listą, który ma pomóc podatnikom skutecznie i szybko weryfikować swoich kontrahentów. Biała lista umożliwia m.in. sprawdzenie czy kontrahent jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT w dniu dokonania transakcji oraz jakie rachunki bankowe są przypisane do tego kontrahenta. 

Sankcje związane z białą listą od 1 stycznia 2020 r. 

Do 31 grudnia 2019 r. wykaz ten pełnił jedynie funkcję informacyjną. Zmieniło się to z dniem 1 stycznia 2020 r., kiedy to weszły w życie przepisy określające sankcje nakładane na podatników, którzy dokonują płatności na rachunki spoza białej listy. Jedna z tych sankcji polega na wyłączeniu z podatkowych kosztów uzyskania przychodów kosztów wynikających z niektórych płatności dokonywanych przez podatników na rachunki spoza białej listy.

Sankcja w postaci wyłączenia z podatkowych kosztów uzyskania przychodów będzie mieć zastosowanie, jeżeli łącznie spełnione będą cztery warunki, tj.:

  1. płatność dotyczy dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku VAT jako podatnik VAT czynny,
  2. płatność dokonana zostanie przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na białej liście,
  3. płatność dotyczy transakcji, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
  4. podatnik nie zawiadomi w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o dokonaniu zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na białej liście.

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów w przypadku pominięcia split payment

Obowiązkowy split payment jest stosowany wobec sprzedaży usług i towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT w sytuacji, gdy wartość brutto transakcji wyniesie powyżej 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, a sprzedawca i odbiorca są podatnikami VAT. Od 1 stycznia 2020 r. podatnikom naruszającym obowiązek dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności również grozi sankcja w postaci wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów. Sankcja ta ma zastosowanie, jeżeli oprócz dokonania płatności z naruszeniem obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności spełnione są łącznie dwa warunki, tj.: 

  1. płatność dotyczy transakcji, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
  2. płatność dotyczy faktury oznaczonej wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat nowych sankcji związanych z zapłatą na rachunek spoza białej listy lub z pominięciem obowiązkowego split paymentu skorzystaj z naszych publikacji: 

Konsekwencje uiszczenia płatności z pominięciem Split payment 

Wyłączenie z kosztów ze względu na dokonywanie płatności na rachunek spoza białej listy 

 

Tomasz Kręski
product manager Księgowość i Podatki

 

 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.